HOÀNG HUY MẠNH

 

ĐÊM MA ĐI Ở GALVESTON *

* Lễ hội Mardi, Galveston. Lễ hội Mardi Gras hàng năm vào một ngày thứ Ba đầu tháng Hai ở tiểu bang vùng Nam Mỹ.
Một lễ hội "ăn chơi xả láng" trước khi ăn kiêng vào "Mùa Chay" của đạo Thiên Chúa (Christian)

http://www.gio-o.com/HoangHuyManh

http://www.gio-o.com

 

© 2016 gio-o