Hồ Đ�nh Nghi�m

 

ĐI TORONTO CUỐI NĂM TA


T�M KH�NG RA TR�N SA

 

 


người con g�i đốt lửa điếu thuốc

m�i son phai cặp k�nh cận ng� u ho�i

t�i gặp Sa một ng�y chủ nhật

chiều m�a h� hiếm gi� đi hoang

qu�n lộ thi�n nắng v�ng nung gạch vỡ

ở lề đường hai đứa ngồi

bụi xoắn hỏi han th�n

 

n�i nh�t gừng bởi từng nh�n

thuộc mặt chữ mặn muối, đọc

n�y thơ n�y truyện n�y sầu muộn vu vơ

giữa những h�ng ghế trống�*

chen h�nh khối đặc m� muội chi�m bao

t�i vượt biển

kh�ng biết Sa đi bằng lối n�o

n�n tin kh�ng,

mọi ng� đường đều c� La M� chặn lối?

 

c�-ph� đen

giữa giấc trưa thi�m thiếp

giọng Huế hai đứa

tuồng phai nhạt nước s�ng Hương

t�c cắt ngắn v�

b�i thơ buồn rượi

khi về gi� t�i sẽ đi tu�*

s�n si t�i mu�n đời kẻ ph� giới

n�y Ceasar moa quyết t�m lối đi ri�ng

đấu trường cũ th�i nghe k�n cựa

phượng đỏ rụng, ve h�

phước bất tr�ng lai

tấc l�ng đ�ng

lạnh bờ m�i thuốc ng�m

hai mươi năm rồi

trang giấy kh�c chữ �ng nạn a c�ng

 

buổi h�m nay tuyết về nhớ bạn cũ

đi Toronto vượt trắng c�i bi�n th�y

th�m cốc c� ph� ng�y nọ kh�ng chừa cặn

mất ngủ đ�m về ng� trở dạ hoa quỳnh

tiếc cho t�i c�u chuyện chưa kịp viết

phố ngược xu�i

nh�n kh�ng thấy tăm hơi.

 

 

Hồ Đ�nh Nghi�m

 

* tựa đề những s�ng t�c của Tr�n Sa

 

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

� gio-o.com 2013