Hồ Đ�nh Nghi�m

 

B� T�NH

 

chuyện ngắn

 

 

Trung �y H�ng kh�ng cao nhưng thuộc hạng người vạm vỡ. Qua bộ đồng phục cảnh s�t c� độn �o chống đạn b�n trong, mắt kẻ ph�m tục cũng hiểu thằng chả từng qua nhiều lớp tu luyện kung-fu. Dĩ nhi�n, H�ng l� người Việt. Ổng n�i giọng Nam, mặt kh� điển trai, chừng ngo�i 30.

 

Trước khi l�m việc, �ng t�m sự: T�i rất nản khi cấp tr�n giao cho t�i phải ho�n th�nh vụ nầy. V� sao nản? V� t�i kh�ng th�ch đ�n nhận những tai tiếng xấu xa do người đồng hương g�y ra. T�i từng bắn cụt gi� một t�n tội phạm v� t�i đ� dằn vặt nhiều ng�y v� thằng con trai ấy l� người Việt. Trước, t�i chỉ huy đồn 36 ở ph�a Đ�ng th�nh phố, nơi đa phần l� d�n da m�u cư ngụ, sau n�y họ điều t�i về đ�y chỉ v� một l� do: Khu vực nầy mỗi l�c một đ�ng người Việt, v� như thế ch�ng ta c� thể n�i chuyện trực tiếp kh�ng cần qua miệng một th�ng ng�n. Anh hiểu kh�ng? Theo kinh nghiệm, t�i cho l� khi người ta t�m sự, dẫu vụn vặt, những dốc l�ng đ� chẳng xa sự thật bao nhi�u, nhất l� n� kh�ng bị h�ng r�o kh�c biệt ng�n ngữ quấy ph�. N�i su�ng sẻ chứ kh�ng n�i ấp �ng bởi m�i t�m từ tiếng T�y tiếng u.

 

Anh h�t thuốc phải kh�ng? Thường th� nghi�m cấm bởi ph�ng hỏi cung n�y qu� chật, kh�ng cửa sổ, n�i chung l� b�, nhưng t�i ph� lệ để cho anh t�m được ch�t thoải m�i. H�y thư giản. Nếu muốn, t�i sẽ xuống cafeteria mua cho anh một ly� Trung �y H�ng sửa lại khẩu s�ng ngắn, đen đủi dị h�nh m�ng ở thắt lưng trước khi ngồi tr�n một g�c b�n. Ph�ng k� độc chiếc ghế nhựa v� chiếc ghế ấy mu�n đời kh�ng phải l� nơi cho vị cảnh s�t tọa m�ng. H�ng ng� xuống thằng thanh ni�n ngồi cứng nhắc tr�n ghế. Như bao thằng kh�c, hắn đặt hai c�nh tay tr�n b�n, ng�n xoắn lại với nhau, thảng hoặc c�i mặt tẳn mẳn moi đất đen b�m sau m�ng tay. Một, để cố giữ b�nh tĩnh. Hai, đang bận suy nghĩ lao lung. �ng bạn d�n ho khan, đằng hắng: Tấm ảnh n�y chụp đ� l�u, c� ghi ng�y th�ng. Để xem, vậy l� bảy th�ng trước. Bảy th�ng, dung mạo chẳng thay đổi nhiều ngoại trừ dao k�o của thẩm mỹ viện can dự v�o l�m cho biến dạng đi. V� đ�y l� ảnh mới nhất, lưu trữ trong c�i iphone 4 của c� ấy. Anh nhận diện rồi n�i cho t�i biết t�n của c� ta.

 

Một. T�i l� Nguyễn văn Một. T�i kh�ng biết c� n�y l� ai cả. Tấm ảnh cũ th� xem c� hơi ngờ ngợ, hơi quen quen, d� kh�ng nhớ đ� thấy qua một lần ở đ�u đ�. Anh H�ng, � Trung �y H�ng, Trung �y biết đ�, t�i l�m việc trong một tiệm disco, phục vụ b�n rượu, mỗi tối, nhất l� cuối tuần, t�i phải chạm mặt cả ng�n c� g�i đủ mọi sắc tộc. �nh đ�n mờ ở quầy rượu kh�ng gi�p g� cho tr� nhớ t�i, ngoại trừ những c� t�c v�ng mang v�o người một c�i g� thật ấn tượng. Trung �y H�ng cắt ngang, đưa tay phủi sạch một vệt dơ b�m v�o quần. Anh Một h�nh như l� d�n vượt biển, phải kh�ng? Một l�m thinh, k�o tấm ảnh lại gần. H�nh n�y, xem n�o� Ồ, kh�ng chừng l� Thị. T�i chẳng x�c t�n được bởi thời gian đi mau qu�. C�i g�? C� g�i mang t�n Thị �? Dạ phải, Thị, như c�u �hu thị thị rớt bị ăn m�y� ấy. Tựa một loại tr�i c� m�i rất thơm. N�i tiếp đi, những g� c�n nhớ. Dạ, năm ấy, trước khi Hồng-k�ng b�ng giao lại cho Trung quốc, t�i ở trại tị nạn khu vực Cửu-long, l�c ấy, một chủ nhật xấu trời c� mưa sa, t�i co ro chứng kiến một h�nh ảnh lạ, phải n�i l� k� cục, một đo�n xe sang trọng b�p c�i inh ỏi từ ngo�i cổng trại c� giăng kẽm gai chạy thẳng v�o, băng qua khoảng s�n đọng vũng b�n lầy v� dừng lại c� thứ lớp trước một vu�ng cửa tối đen bẩn thỉu của d�y nh� A-4. Một ch� rể bản xứ với sự trợ gi�p của đ�m bạn ồn �o tiếng Quảng-đ�ng đ� v�o tận hang ổ để rước về một c�nh hoa lưu lạc made in Duỵt-n�m. C� d�u l� Thị. C� khoảng 18 tuổi, người Bắc, nghe đ�u nằm ở trại tị nạn đ� 3 năm m� kh�ng được một ph�i đo�n n�o tiếp kiến phỏng vấn. Ở chỗ giặt giũ �o quần t�i nghe c� n�i: Đ�o mẹ, ngay cả bọn Đan Mạch cũng đ�o th�ch b�. Ch�ng xem b� như mụ gi� nằm chai người, ế chảy. Cơ khổ! Lầm to lầm to. B� ngon hơn ch�ng m�y tưởng� T�i để � tới c� ta v� thứ ng�n ngữ nghe thật lạ tai, c� ưa d�ng những chữ m� bọn ch�ng t�i gọi l� tiếng Đan Mạch. Đ�o, đếch, c�i hĩm nh� b� đ�y nầy, được c� mỗi con buồi chứ đ�u c� c�i đếch g� kh�c� Đại kh�i l� vậy, n�i kh�ng ngượng miệng. Thứ nữa, Thị sở hữu một th�n h�nh đẹp, phải gọi l� rất xếch-xi. Chỉ c� thế, t�i ngỡ c� định cư ở Hồng-k�ng. Trung �y c� tin người giống người kh�ng? Một sự tr�ng hợp, nhầm lẫn ngo�i � muốn.

 

T�i l� Trần văn Hai. T�i đứng bếp cho một tiệm phở b�n Vancouver, n�ng cao tay nghề xong t�i �mu� về đ�y tự m�nh mở qu�n. Người trong ảnh n�y c� thời gian đến xin việc, thẻ an sinh x� hội mang t�n Tr�ng An, 27 tuổi. C� khai, thời c�n b�n nh� c� nấu phở rất ngon, t�i thử cho c� thi thố t�i năng v� quả t�nh c� kh�ng man khai. Qu�n t�i đ�ng kh�ch từ ng�y c� Tr�ng An. C� ta đ�i l�n lương 20 đồng một giờ, t�i đồng �. V� c�ng việc, ch�ng t�i sớm tối gần gũi nhau v� xin thưa thật ch�ng t�i đ� quan hệ với nhau. Vụng trộm chưa được một năm th� vợ t�i ph�t hiện, giải ph�p �m đẹp nhất l� c� cuốn g�i ra đi với 25 ng�n tiền mặt nằm trong x�ch tay. T�i kh�ng biết tin tức Tr�ng An từ dạo đ�, hai năm trước. Giờ đ�y, thỉnh thoảng nhớ vu vơ. Chuyện g� đ� xảy tới cho c� ấy. Mất t�ch, t� tội hay �n mạng?

 

Trung �y H�ng k�o ghế. Tuy l�m bằng nhựa, ch�n ghế cũng ph�t tiếng nghe � răng khi bị k�o l� tr�n nền xi-măng. Ngồi xuống đi. Phạm văn Ba phải kh�ng? Dạ. Thằng đeo khoen tai t�c dựng đứng k� n� ngồi v�o chỗ chỉ định.

Hắn bu�ng thỏng hai tay thu cất dưới b�n. Y phục tuyền m�u đen, từ tr�n xuống dưới, ngoại trừ một đốm m�u đỏ tươi d�nh chặt ở bắp tay. Phạm văn Ba chắc tốn bộn tiền để x�m v�o da thịt h�nh một tr�i tim rướm m�u bởi v� số gai nhọn r�ng buột, bức bối. C�i v� da đựng giấy tờ t�y th�n của Ba nằm sau t�i quần được nối với thắt lưng bằng một sợi d�y x�ch, lủng lẳng, rối rắm v� ng� gai con mắt. Da dẻ Ba xanh t�i tựa hồ Ba l� truyền nh�n của b� tước Dracula, sợ quang minh ch�nh đạo. Hắn kh�ng d�m ng� mặt Trung �y H�ng như thể ở tr�n �ng quan hai cảnh s�t c� x�m h�nh một chiếc th�nh gi�. N�i t�m, bao bọc quanh th�n Phạm văn Ba l� thứ g� đ� m� ph�t hiện đầu ti�n của mắt nh�n l� sự thiếu thiện cảm. Một thằng punk đi lạc chốn, c� đơn c�ng cực. Trung �y H�ng ngắm con mồi, hắn đẹp trai qu�, s�ng l�ng, c� vẻ con nh� gi�u học giỏi. Trung �y H�ng, theo th�i quen, ngồi l�n g�c b�n, ra vẻ thị uy. V� nhập đề: Ba biết tiệm cho thu� DVD �4U� chứ? Dạ biết. Kh�ch quen? Dạ, quen biết g� đ�u, thường gh� xem c� g� mới lạ. Biết t�n chủ nh�n kh�ng? Dạ biết, nghe b� vợ anh ấy gọi l� M�nh. Tầm bậy. Minh, kh�ng c� dấu huyền. Minh cũng c� thể gọi vợ l� m�nh ơi vậy. Qua đ�y l�u mau? Dạ, hai mươi năm rồi. C� nghĩa l� m� ẳm qua hả? Dạ kh�ng, d� bế qua, m� em mất khi đẻ ra em. N�i tiếng Việt giỏi h�? Dạ, bị d� em si�ng dắt tới ch�a trau dồi tiếng Diệt. Th�i được, t�i c� gh� tiệm anh Minh c�ch đ�y hai h�m. T�i biểu Minh n�n hợp t�c với cảnh s�t v� cậu ấy cho t�i xem danh s�ch của ba người Việt thường đến thu� phim. T�i gạt hai đối tượng kia ra v� họ đứng tuổi, chả c� g� đặt nghi vấn. Phạm văn Ba l� kẻ c�n lại, t�i ghi được tất cả những phim Ba đ� mướn, kể cả ng�y th�ng. Khiếp, bạn giải tr� với mức độ ch�ng mặt, gần như chỉ c�ch khoảng đ�i ba h�m. V� điều đ�ng n�i l� bạn chỉ xem phim bạo động hoặc phim đen 3X. Trong danh mục phim người lớn m� bạn mượn t�i để � tới phim �H�y đi s�u v�o v� l�m t�i kh�c�. V� sao? V� c�i poster in h�nh c� g�i đ� rất giống với tấm h�nh n�y. T�i n�i n�y giờ Ba c� hiểu kh�ng? Cần xổ ngoại ngữ kh�ng? Dạ hiểu. Dạ kh�ng cần.

 

Trung �y H�ng thảy xuống b�n hai tấm ảnh cũ. Một của Thị, một của Tr�ng An. C� thể tuy hai m� một. Ba biết ai đ� kh�ng? Dạ biết, d� dắt đi ăn phở để t�m hương vị qu� hương nơi xứ lạnh t�nh nồng v� em đ� thấy cổ. Em k�u chị, cổ n�i đừng gọi thế đ�o sướng. Chị khen em đẹp giai, chị ghi cho em số phone rồi n�i, nhớ gọi em nh�, anh giai� Rồi sao nữa. Rồi em muốn t�m hiểu. Rồi hai đứa hẹn nhau. Hỏi t�n, chị bảo, gọi l� Honey đi, cho m�i. Rồi Honey x�i em đi thu� phim để th�m hưng phấn. Khoan, khoan� Trung �y H�ng ngắt lời. C� ấy tự nguyện hay Ba phải chi trả mỗi lần l�n giường. Phải trả tiền chứ ch�, � Trung �y. C� n�i l� ra kh�ng n�n d�y tới tiền bạc, đếch l�ng mạn, nhưng c� hiện đang thất nghiệp. C� nấu phở ngon lắm ch�, � Trung �y. Thế Ba tốn bao nhi�u? T�y thuộc v�o sự buồn vui của Honey. Khi th� 250, c� l�c c� đ�i 300. N�i chung l� chẳng c� gi� nhất định, Honey bảo c� kh�ng hề l� một c� điếm. M� sao Trung �y hỏi em kỹ thế? C� chuyện g� xẩy ra cho Honey sao? Tiền đ�u m� Ba sẵn thế? �ng cậu em hiện l� đại gia quy hoạch đất đai ở Việt-nam. Cậu thương em mồ c�i mẹ sớm n�n gửi cho ng�n đ� hằng th�ng. Đại gia l� g� hả Trung �y? C� phải l� Thiếu �y xong tới Trung �y xong tới Đại gia? No. Fuck. Đại l� to, gia l� nh�. Chỉ biết ngần ấy th�i, ngo�i ra tớ b� trất, chả đủ chất x�m để th�ng hiểu. Th�i, Ba về đi, buổi n�i chuyện của ch�ng ta coi như chấm dứt. Thay mặt đồn cảnh s�t 42 c�m ơn sự hợp t�c sốt sắng của Phạm văn Ba.

 

Trung �y H�ng đứng bấm chu�ng. H�m nay �ng mặc đồ d�n sự, xuềnh xo�ng giản dị l� ph�. C� vậy mới thấy c�i vỏ bọc lu�n quan trọng, h�n g� người ta ưa b�nh phẩm: Cha chả, thằng n�y diện bộ đồ ăn n�i tr�ng thiệt le l�i! Cởi bỏ đồ ăn n�i ra, H�ng b�nh thường v� tầm thường như vạn thằng đ�n �ng kh�c. Chu�ng gi�ng hồi thứ ba th� cửa mở, đứa con trai nheo mắt v� �nh s�ng bẳn gắt của trưa h� đang dội ngập s�n, ch�n v�i h�nh th� chậu hoa lớn trong biển nắng. M�y c�n nướng người tr�n giường sao? Chủ nhật m� anh, sinh hoạt phải thay đổi chớ. M�y đ� nghe cuốn băng thu �m chưa? Đ�. V� thế m� trăn trở suốt đ�m. Anh thấy sao? Tao thấy m�y h�n. Chả c� đứa n�o biết r� th�n phận con b�. Chỉ biết c� mỗi việc l� n� ưa d�y tới chuyện x�c thịt. Vụ n� bị x�y x�t phải nằm bệnh viện th� sao? Tao đ� đ�ng hồ sơ với thứ kết luận: sau khi điều tra, đương sự bị đ�nh ghen v� đương sự chẳng c� � định thưa gửi kiện c�o g� r�o. Nhắm dễ ăn kh�ng anh? Tao đ� dằn mặt thằng c�n đồ kia, bảo n� thăng khỏi th�nh phố, chớ h�o l�nh. Bắt ch�ng n� cũng dễ, chỉ sợ phải dẫn về đồn lập bi�n bản, như vậy c�u chuyện th�m phức tạp, dấu đầu l�i đu�i. Bao l�u n� xuất viện? Tối nay em đến rước n�. M�y cũng t�m c�ch biến khỏi chốn n�y đi, c�ng n� �m v�o thị trấn xa khuất n�o đ�. T�nh h�nh lắng dịu, tao h� m�y về.

 

Trung �y H�ng đến mở tủ lạnh, khui bia ngữa cổ tu hơi d�i. Em để tiền trong c�i phong b� dấu dưới đ�m rau quả ấy. Con b� giao dịch với bọn trồng cỏ hơn hai năm, k� gửi trong sổ tiết kiệm được s�u chục ng�n. Phong b� ấy đựng tiền mặt. Em đếm rồi, cả thảy hơn hai chục xấp.

 

H�ng đ�ng cửa tủ lạnh, nh�t c�i bao thư m�u v�ng sau lưng quần, gần chỗ khẩu s�ng ngắn ẩn m�nh. M�y nhớ những g� tao từng căn dặn chưa? C� việc nan giải gọi tao ở c�i cell phone. Tao đề nghị m�y l�i xe về chốn cũ rồi hẳn lấy v� m�y bay sau, cho mặt con b� nhạt bớt vết trầy trụa. Đừng sử dụng phương tiện xe hỏa hoặc xe đ�. Tao tạt về sở một ch�t.

 

Mở cửa, H�ng đứng ở tam cấp đeo k�nh rayban v�o mắt, vặn vẹo th�n h�nh qua lại. Buổi trưa, hai đầu đường vắng ngắt, �m thắm.

 

Thủ tục xuất viện rất đơn giản, vả lại, nạn nh�n Huỳnh thị Trinh Nữ chỉ � ẩm ba sườn, chợt da c�i chỏ v� hai mũi kim kh�u b�n tr�n m�y tr�i. Mắt bớt sưng, đi lại b�nh thường, bắt đầu buồn miệng: Xong cả rồi anh? Xong tất. Y�n ổn từ nay về sau? Ừ, y�n h�n v� sự. Mẹ kiếp, thằng ấy c� v� anh ạ v� phường vũ phu, ra tay t�n độc đau đ�o chịu được. May m� mồm em to, em rống l�n v� d�n t�nh chộn rộn, c� thằng T�y con mặt b� giai chạy tới giải hạn, n� xốc ngực em đứng dậy, ma đ�m sao rồi, ma đ�m c� �-k� kh�ng? Ma đ�m con b� m�y, tao c�n xu�n th� m�y xốc n�ch tao m�y kh�ng cảm nhận g� sao?

 

Thằng đ�n em Trung �y H�ng d�u Trinh Nữ tới chỗ đậu xe. Thương em thật l�ng kh�ng? Hỏi l�ng xẹt, kh�ng thương cớ sao c�ng v�o sinh ra tử với cưng? Khi nằm tr�n giường bệnh, em nghĩ tới anh, cầu mong sao anh l� bến đỗ an to�n, sau ch�t của em. Đếch d�m tơ tưởng g� hơn.

 

Xe g�i số, l�i lại, x�m đụng phải thằng thanh ni�n đang khởi động m�y nổ chiếc xe gắn m�y tr�ng bụi bặm. Hắn mặc tuyền một m�u đen, vừa c�m r�m vừa bước tới cửa xe. Ủa, Honey, l�u ng�y kh�ng gặp, em mới mướn được cuốn phim n�ng thuộc h�ng si�u khủng. Phim ảnh l�m đ�o g� giờ nầy? C� thấy người ta đang t�n tạ hay kh�ng? Honey honey! �i, thời oanh liệt nay c�n đ�u, hở Trinh Nữ!

 

Hồ Đ�nh Nghi�m

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

 

� gio-o.com 2012