Hồ Đ�nh Nghi�m

 

BA CHỮ

 

 

C� nhiều khi chẳng ốm đau cũng được đ�t ch�o

Một đ�i lần đi thẳng người cũng bị sửa lưng

C� lắm bận muốn thương vay bị hiểu kh�c mướn

Đ� nhiều l�c chữ ngay h�ng lại ngỡ đang qu�ng xi�n

 

T�m an lạc bỗng mang th�n cạo gi�

Dầu cay mắt ng� đồng xu đỏ trầy da

Nhớ� �Hello, Goodbye� của Beatles:

You say yes, I say no�

I don�t know why �Con đường xưa em đi� nghe tận tuyệt

 

H�y nhắc chừng về một cul-de-sac

N�n thủ đắc chiếc v� khứ hồi

Tao đi lối n�y c� hoa c� bướm

Mi đi lối đ� c� ma quỷ chận đầu

 

Người �m đầy hoa bướm vờn tự m�n

Đứa gặp y�u tinh ba hồn ch�n v�a rụng rời

Đ�nh thượng nguồn xi�u ngắm cuối s�ng

Thả tr�i lạc b�o ch�t hiểu lầm �ng thuỷ

 

H�m nay cơn b�o tr�t thầm lặng xuống phố

Con nước chết tr�n tuyết sa m�

Người qua ngần ngại với buốt gi�

Bờ b�n kia kh�ng tới được ch�n run

 

V�i mặt trang s�ch chừng vẫn lạnh

Chữ hiểu nguy�n dạng chưa đọc l�u

C� �t lần muốn rời xa b�t mực

Nh� nhem chiều viết chưa cạn t�m thư

 

Gi� o t�i oi v� tớ lợp

Hai chữ bốn chữ th�nh lắm lời

Tay Phật chỉ trăng người kh�ng hiểu

Chu�ng gi�o đường dường m�i gọi hồn ai

 

C� nhiều khi ch�a b� Đanh đ�ng kh�ch lai v�ng

Đ� n�m đầy sạn đạo t�i vui ch�n

H�y x� thịt g� l�m vun t� ch�o

Để mừng vui kh�ng l� cảnh �m ty.

 

 

Hồ Đ�nh Nghi�m

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

� gio-o.com 2017