Hà Cẩm Tâm
1933-2016
(tranh Trương Thị Thịnh)

 

Chiều Tưởng Nhớ

hoạ sĩ

Hà Cẩm Tâm

do Nhóm Hoạ Sĩ Bắc Cali

gặp gỡ vào Chủ Nhật 10/4/2016

tại The Paradise Art & Garden Gallery

thành phố San Jose - California

 
Oanh Nguyễn
 


Mạc Đìa
 


Thomas T. Chu, Nguyễn Vũ Nhã, Phạm Kim Khải, Trần Quảng Nam, Đồng Thảo, Lâm Quang Kim Phượng, Lê Quế Hương, Lan Huỳnh, Kim Anh, Jenny Đỗ, Đỗ Quý Dân, Oanh Nguyên, Hồng Vân
 

 

 


Nguyễn Vũ Nhã, Trần Quảng Nam, Oanh Nguyễn, Jenny Đỗ & Đỗ Quý Dân
 


Hà Cẩm Tú (không liên hệ), Duy Hùng
 


Đào Hải Triều, Mạc Đìa, Kim Anh
 


Hà Cẩm Tú, Lê Xuân Lộc, Duy Hùng, Oanh Nguyễn
 


Nguyễn Vũ Nhã, Jenny Đỗ, Lê Diễm, Lê Quế Hương, Lâm Quang Kim Phượng
 


Thomas T. Chu, Trần Quảng Nam, Phạm Kim Khải
 


Hà Cẩm Tú
 


Thomas T. Chu, Lan Huỳnh, Lê Diễm
 


Họa Sĩ soi Họa Sĩ
 


Võ Tá Đồng, Nguyễn Mạnh Hồng, Mạc Đìa
 


Hà Cẩm Tú, Duy Hùng
 


Thịnh Lê, Jenny Đỗ
 


Lê Diễm (ngồi), Đào Hải Triều, Lê Quế Hương, Lâm Quang Kim Phượng, Phương Uyên, Vân Nguyễn, Queen, Hải Phương, Thomas T. Chu
 


Lâm Văn Sang
 

Jenny Đỗ, Lê Quế Hương, Lâm Quang Kim Phượng, Lan Huỳnh, ??, Vân Nguyễn
 


Trần Quảng Nam, Đỗ Quý Dân
 


Nguyễn Hữu Liêm, Lê Quế Hương
 


Lê Quế Hương
 


Hải Phương
 


Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Vũ Nhã, Duy Hùng, Kim Anh, Phạm Kim Khải, Hồng Vân, Thái Hằng, Lê Xuân Lộc, Thắng Đỗ
 

photo: Oanh Nguyễn & MQ

 

 


 
http://www.gio-o.com/

 

©gio-o.com2016