Hà Cẩm Tâm
1933-2016  HÀ CM TÂM      

SAN HÔ THÀNH NAM HI D NHÂN

  

 

Có 5 người tin s 

Thong dong gia hoang vu  

Quế Phượng Tâm Tâm Tu

Hơi đung đung khin khi

 

Bà điên ngi trên nướ

Xếp tng chiếc lá vàng 

Đôi chân thon ngà ng

Nói nói cười âm vang

  

Bao nhiêu điu tin kiế

C trăm chuyn kiếp này 

Nghe toàn story u m

Ôi! Trn gian quá vui!

 

Phượng kim y thin sư 

Tun gu ru râu dy

Tâm Đt Ma gy trúc 

Quế Hương tr cháng cây 

Liên Tâm trên mây xung 

Un éo mười ngón tay

 

Gm hoa đi o nh 

Mà thc như c khoai 

Thu xưa tri âm nh 

Ngũ tri âm hôm nay.

 

 

San Hô Thành, mùa Thu 2008

 

 

 

 

 SAN HÔ THÁNH Đ

 

Bch Tuyết có 7 chú lùn 

San Hô có ngũ nhân không b́nh thường 

3 n, 2 nam 

d d ươn ươm mà thơ

Thích c di khoái đng hoang 

Mùa đông c lũ lang thang vô rng 

Gp nhau cười như tri g

Chuyn dưới đt chuyn thiên đàng 

Làm thơ làm th v vi lung tung 

C đá lên, dao qut xung băo bùng 

Ri li bí bóp ùa nhau cười ḍn 

Có người b sái quai hàm 

Có người nước mt ṛng ṛng ướt vai 

Có người nước mũi chy dài ….

Trn gian c t chin dui 

Nói lui nói ti cũng là nói thôi 

Nói đă cho đến mt đ 

Ngi im nghe gió u u th dài 

Có con chim nh hót chơi:

T. T. T. Q. H. U. Ơ vang lng

 

 Mùa đông thung lũng hoa vàng

Ba cơm thân ái bm hin Lâm Tiên Gia 

 

 

Hà Cm Tâm 

Dec. 29/2008

                                   

                                    http://www.gio-o.com/HaCamTam.html

 

 

© gio-o.com 2016