H� Cẩm T�m
1933-2016  

L� Quế Hương

 

H� Cẩm T�m, �Vẽ L� Sống�

 

 

H� Cẩm T�m đ� ra đi! �Về miền Cực Lạc (chữ H� Cẩm T�m rất hay diễu) của anh ấy, tr�t hết mọi khổ đau vật v� của chốn nh�n gian n�y. Bỏ lại tất cả những hấp lực, quyến rũ m� 83 năm qua anh đ� tận t�nh "sống", tận t�nh nếm đủ m�i đời.�� ���

 

Ch�ng ta h�m nay nh thương H� Cm T�m, mt người bn rt ngh sĩ đ�ng y�u. T�m hn anh ch�n tht v� nh�n �i.� Bn b� ai cũng y�u qu� anh. �Anh tinh tế m� ph�ng kho�ng.� Nhng bui hp mt b�y gi thiếu mt H� Cm T�m d� dm, vui nhn "gp bn l� như l�n gp ph�o", anh thường đ�a. Anh đ� mang li s h�o hng lc quan.� C� anh la c� tiếng cười, lu�n tinh nghch chế ra nhng c�u b�ng đ�a như: �Mt c�y l�m chng n�n non. Ba c�y chm li vn ho�n ba c�y", hay như "Ta v ta tm ao ta. D� trong d� đc vn l� c�i ao".� G� anh cũng diu cười được.���

 

Đi chơi vi anh th� rt vui, v vi, thơ ph�, h�t h� đ mc, đy "action". Anh đ� đ li cho bn b� rt nhiu k nim�

 

 

Đ�a gin vi bn b� th� vy, nhưng khi l�m vic v� s�ng t�c, H� Cm T�m rt nghi�m t�c v� k lut. Đ�ng gi, đ�ng hn v� rt si�ng năng.� Nh�n anh v th� như đang chơi, nhưng tht ra anh rt cn trng� tr�n t�ng b cc, c�n nhc tng n�t c, mng m�u, suy t�nh tng n�t chm ph�.� Nhiu bc tranh anh đ� phi trăn tr, khc khai b�i đi xo� li, v mt nhiu ln.���

 

Trong nh�m ho sĩ v�ng Bc Cali, H� Cm T�m l� người hot đng mnh nht, v kho nht. Anh rt hăng h�i khi xướng nhng cuc trin l�m c� nh�n hoc c nh�m.� Anh v kh�ng ngơi nghĩ, -"V l� sng", "Đi kh�ng c�n g�, ch v l� quan trng th�i".� Anh thường n�i v� cũng khuyến kh�ch bn b�.

 

Trong nhng bui đi v ngo�i tri, anh quan s�t tỉ mĩ v� quay nhiu video tng cng c đang lay đng trong gi�, nhng c�nh bướm vn hoa.� Anh c� nhiu h�nh nh rt đp ca nhng đi n�i San Jose, tr�ng như nhng th�n người đang ph phc th ly mt tri; v� n�i đi m�u t xanh sang t�m, ri t�m than v�o nhng chiu cui Thu.� Anh đ� loay hoay pha chế m�i cho ra được c�i m�u t�m than "bun l�ng mn" đ�.����

 

Ch�ng t�i cũng đ� tng c� nhng bui ngi y�n mt ch hng gi đ ngm mt tng đ�, xem mt tri đi b�ng, tng đ� cũng đi m�u, đi dng, đi h�nh dung.� L�ng ch�ng t�i cũng chao theo.� Anh đ� th� v đc my c�u thơ ca T� Thuỳ Y�n trong Thp T:

 

"Nh�n đ�, ta đnh chng đ� ng.��

Phi chăng đ� d� mng trong l�ng?�

Ti đ�y, đ� sng l�u đi nht,��

Đ� r� điu ta mun r� kh�ng?����

 

Trn gian rt hp dn vi anh.� C�i g� cũng c� th l�m anh th�ch th� đ v n�n tranh.� Như mt bui s�ng sm, nh�n nhng con ph� dung b� như nhng ht c�m, va bt ra t mt đt m, tung ngay l�n kh�ng trung, vn vũ th�nh tng khi nh, lung linh dưới �nh b�nh minh, ch được v�i gi ri tan mt v�o kh�ng gian, cũng đ� tr th�nh mt bc tranh đp ca H� Cm T�m.���

 

Anh rt d b x�c đng v con người, nhng th�n phn cuc đi.��

 

Nhng bui trong qu�n caf� Starbucks đu ng�, nh�n nhng người kh�ch l, H� Cm T�m thường c� nhng quan s�t đy n d, th�m trm thiết tha, cm nhn s�u sc được c�i bi ai nhưng cũng lc quan ca đi sng.�

 

Như mt ln anh chỉ cho ch�ng t�i thấy c� ch�ng trai đến tim Starbucks, lng l ro qua mt v�ng c�c b�n trng, t�m được mt ly caf� đ� ung gi ca ai đ� b li, được hai b�n như vy v� anh ta đ� c� mt ly caf� free. Bước ra hi�n ngo�i, anh li ro t�m được na điếu thuc l� di tt trong dĩa c�t.� Anh ta nht l�n, ung dung ch�m thuc, đưa l�n ming, ri nh nh�ng bước đi, thong dong như mt mnh m�y tr�n tri bay qua.���

 

 

L� người t nn, H� Cm T�m cũng c� một series v nhng chiếc thuyn vượt bi�n, khong 10 tm tranh sơn du rt ln, c� nhng tm c 64" v� 48" .� Anh đ� v nhng chiếc thuyn b s�t li �tr�n b bin Bi Đ�ng, dt d trơ xương, như tr�n mt b�i tha-ma. Con mt ca nhng chiếc thuyn b vn c�n c ngoi l�n như đ chng gi�m nhng cuc t sinh.����

 

Th�i hết ri. Cũng đ� xong.� Đ� chung cc ri anh T�m ơi!� "H m�n, chm hết" nghe như vang vng li anh n�i.�����

 

H�m nay, Quế Hương c�ng bn b� ca anh t tp nơi đ�y đ nh anh.� C�m ơn anh đ� đến đ�y, đ� vui chơi vi bn n�y.��

 

Ch�c anh nơi c�i V� Bi�n đ�, đ� m�n nguyn t�m ra được Ch�n-Thin-M, c�i đp m� sut mt đi người anh hng thao thc kiếm t�m. Vĩnh bit H� Cm T�m.

 

 

L� Quế Hương

Ng�y 10/4/2016

 


youtube: Mạc Phương Đ�nh. Ph�t biểu của họa sĩ H� Cẩm T�m trong một buổi sinh hoạt triển l�m tại San Jose

 

 

 

� gio-o.com 2016