vài con số về độc giả truy cập gio-o

 

Ảo Ngôn Trang vẫn là nơi được độc giả chiếu cố nhất !!!

 

47.788 là độc giả đến viếng gio-o trực tiếp ở địa chỉ http://www.gio-o.com.
7297 là số độc giả gơ vào google kiếm gio-o.com
872 là số độc giả viếng gio-o qua trang nhà vietstudies.com.

 

13 trang có số "hit" cao nhất trong một ngày cuối tháng 12-2009

 

Con số truy cập hàng ngày của tháng 1 -2010

 

Con số truy cập hàng ngày của tháng 10 -2009

 

                                   

                        © gio-o.com 2010