Thông Báo ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Về Việc Nhiều Bài Bị Mất Trong Biến Cố Hacker Tấn Công Gió O Tháng 11 năm 2017Trang gio-o.com bị bọn tin tặc phá hoại trong những tháng cuối năm 2017.


Vì lý do phải sửa chữa bài gây ra bởi nạn phá hoại trên, www.gio-o.com sẽ tạm đóng cửa một thời gian chưa hạn định.


Để thay thế, gio-o.com mượn đỡ blog của blogspot, https://bloggioo.blogspot.com để lên bài hàng tuần.


Sau khi đăng blogspot, bài sẽ được chuyển về trang nhà các tác giả trong Gió O.


Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, www.gio-o.com sẽ xuất hiện trở lại như thường lệ.


Về các bài vở đang bị tin tặc phá hỏng, yêu cầu các giả tự động rà soát trang cá nhân của mình, thấy bài nào bị phá, nhờ các vị gửi lại bài ấy cho tôi, để tôi có thể đưa lên thay thế.

Tôi không lưu giữ các bài cũ ở nơi nào khác, ngoài trang Gió O.


Trong trường hợp tác giả không gửi lại bài. Sau một thời gian im ắng không thấy lên tiếng, tôi đành phải xóa bỏ các trang bài, các trang tác giả ấy ra khỏi Gió O.


Đồng thời, vì sự "cấm vận" của photobucket, một kho ảnh miễn phí trước đây gio-o.com vẫn nhờ vả để gửi ảnh, nay tôi cũng phải "vận chuyển" về kho ảnh của Gió O. Nên sẽ mất một thời gian, các trang thơ văn của các tác giả mới thấy hoàn chỉnh lại.


Mong các tác giả kiên nhẫn khi thấy trang của mình bị gãy các ảnh trang trí


Kính Báo


Lê Thị Huệ
Chủ Biên gio-o.com
29.11.2017