gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu

Các tác giả đã sáng tác trong giai đoạn 1954-1975 ở Miền Nam Việt Nam

Cùng với những bài tản văn, ghi nhận, phê bình, giới thiệu, thơ phổ nhạc; của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình; và của các độc giả đặc biệt có những gắn bó với triều đại Thơ Tình Nam 1975 này.

Chủ Biên: Nguyễn Thị Lệ-Liễu

với sự cộng tác và đóng góp của: Nguyễn Kim Anh, Đàm Kim Liên, Lý Ngọc Sơn, Ngu Yên, Hồ Đình Nghiêm, Nguyên Hạ-Lê Nguyễn, Nguyễn Đức Sơn, Trần Hoài Thư, tạp chí Khởi Hành, Cao Thoại Châu, Bạch Trúc, Lê Đinh Phạm Phú, Lê Vĩnh Phúc, Bảo Khanh, Nguyễn Thanh Châu, Hải Lưu, Trần Đại Vỹ Dạ, Nguyễn Phương Sơn, Võ Chân Cửu, các tạp chí VĂN, BÁCH KHOA, KHỞI HÀNH, Ý THỨC, SÁNG TẠO, VẤN ĐỀ, TUỔI NGỌC, VĂN NGHỆ TIỀN PHONG, xuất bản tại Sài Gòn trước 1975...Và đặc biệt nhà thơ Chu Ngạn Thư đã chụp lại và gửi cho, nhiều bài thơ tình trên các báo cũ ...

Trong số các tác giả có bài đóng góp cho công trình Thơ Tình Nam 1975 của gio-o, có những tác giả chúng tôi không biết làm thế nào để liên lạc, có những tác giả đã qua đời. Mong các tác giả có bài trong này, nhận nơi đây sự biết ơn sâu xa của gio-o.com

**************

Khởi đăng lên gio-o.com tháng 3 - 2010. Chấm dứt tháng 2 - 2012

Các hình ảnh trong sưu tập phần lớn được cung cấp bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Huy Mạnh và Nguyễn Thị Lệ-Liễu.

Tuy chấm dứt đăng tải hàng tuần, nhưng gio-o vẫn liên tục bổ sung những bài thơ của các tác giả còn thiếu sót.

Vì vậy chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được các tài liệu liên hệ từ các tác giả và độc giả.

www.gio-o.com