ngày 19 tháng 12 năm 2021

tại University Of California, Berkeley, Bắc California

GIÓ O 20 NĂM NẮN NET (2001 - 2021)

diễn thơ, độc diễn kịch, đàn hát:

Tivonne Hà, Vũ Quỳnh Hương, Xuyên Sơn Ca, Mây Lan, Nguyễn Tư Phương,

Nguyễn Đức Đạt, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Thu Vàng, Cung Huân

 

MÂY LAN

diễn thơ: BÊN KIA BỜ

thơ NGUYỄN TƯ PHƯƠNG

 

NGỌC QUỲNH

diễn trích đoạn: "ĐÀ LẠT MỴ NƯƠNG SẦU"

văn thơ của LÊ THỊ HUỆ

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

diễn trích đoạn: "ĐỘC DIỄN"

kịch của NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

 

MÂY LAN

ngâm thơ: "XA NHÀ NGHE TIN MẸ MẤT"

thơ: THI VŨ

 

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

đàn và hát :

nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đàn và hát tại buổi sinh hoat kỷ niệm "Gió O 20 Năm Nắn Net"
tổ chức ở đại học University of California at Berkeley , ngày 19.12.2021

 

TIVONNE HÀ

diễn thơ: ĐỔI GIỜ

thơ VŨ QUỲNH HƯƠNG

 

NGUYỄN TƯ PHƯƠNG

diễn thơ:

"Ống Dây Tưới" và "Người Ngủ Say Cất Vó Bè" thơ NGUYỄN THỊ HẢI

"Ca Khúc Sống Còn" thơ LÊ NGHĨA QUANG TUẤN

 

XUYÊN SƠN CA

độc diễn trích đoạn ngắn: THÀNH CÁT TƯ HÃN

kịch VŨ KHẮC KHOAN

 

VŨ QUỲNH HƯƠNG

diễn thơ: BÁM RỄ SÂU VÀO ĐẤT

thơ ĐOÀN MINH ĐẠO

 

ca sĩ THU VÀNG

hát: Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài, thơ L.L.Lan, nhạc Phạm Duy

hát: Dạ Tâm Khúc, thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Phạm Đình Chương

đệm đàn : Cung Minh Huân

 

 

(còn tiếp)