CHA LÀ LẼ ĐẠO TÌNH THƯƠNG.

Đoàn Minh Đạo

 

Bốn phương mây trắng non bồng

Tóc sương cha đã ngàn trùng cách chia

Nghẹn ngào dõi bóng cha đi

Tai nương tiếng hạc vừa lìa trời cao

Cha ơi còn nhớ thuở nào

Thương hài tử, khóe mắt trào lệ vui

Nhìn con đỏ, khóc chào đời

Đưa tay dưỡng dục, chăm nuôi bế bồng

Lòng cha tuôn cả dòng sông

Ân tình rộng mở một vồng đất quê

Tâm cha lẽ Đạo, đường đi

Thanh liêm, chánh trực, lương tri ở đời

Khiêm cung, cha mạch giếng khơi

Nước tuôn trong mát giúp người lạc an

Sống bình dị, cha dạy con

Biết xấu hổ, ắt giữ tròn lương tri

Nắm tay con, dắt bước đi

Cha là mẫu mưc, chỉnh khi lỗi lầm

Chúa cho cha, tâm thiện căn

Rộng tay giúp kẻ lúc lâm cơ hàn

Sớt hũ gạo, lời ủi an

Tin vào lòng Chúa luôn khoan dung mời

Gọi ta theo bước chân Ngài

Sang thu mặt nước đất trời ủ ê

Phù vân một cõi đi về

Cỏ khâu một đám lê thê phận đời

Cha từ nhân đã xa vời

Lòng con còn mãi tiếng người bảo ban

Vườn mưa hoa rụng thở than

Sáng nay vòm lá chim đàn mồ côi.

 

Đoàn Minh Đạo

California, Sept 2023.