Gió O trân trọng giới thiệu
một quyển sách độc đáo:

 

 

LÀM QUEN VỚI CHỮ QUỐC ÂM

Giải Thích Rõ Ràng 188 Chữ Nôm

Dễ Hiểu, Dễ Nhớ

Thích Hợp Với Mọi Lứa Tuổi

 

Tác giả: Đinh Phan Cư

Tủ Sách Hán Nôm THÁI HÒA,

Cộng Hòa Liên Bang Đức, 2016

địa chỉ mua sách:

www.nomfoundation.org

 

Phần nội dung được chia thành 20 bài học, mỗi bài là một câu thơ lục bát gồm 14 chữ. Cộng cả phần bài đọc thêm, tổng số chữ Nôm giảng giải lên tới 600 từ.  Đây sẽ là vốn liếng chừ Nôm căn bản để tiến tới Quyển 2 và kế tiếp.

 

Công trình nghiên cứu và trước tác này có thể được nói là một quyển sách đầu tiên và duy nhất cho đến nay dạy học chữ Nôm một cách có hệ thống, áp dụng phương pháp học tập bằng các câu thơ lục bát như kiểu ca dao tục ngữ, các phần chiết tự giúp người học dễ hiểu ý nghĩa, dễ nhớ mặt chữ, các bài tập kiểu chơi ô chữ khiến người học thêm thoải mái khi ôn tập .

 

Đinh Phan Cư cũng là tác giả luận văn tốt nghiệp Ban Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1972 có nhan đề “Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  (Ngô Bắc)