Đ�m thơ Thế Dũng

ti Berlin

 

 

Tối ng�y 20.06.09 những người y�u thơ v� bạn thơ ở Berlin v� v�ng phu cận được thưởng thức đ�m thơ� của nh� thơ Thế Dũng.

 

� Trong hội trường lớn của Việthaus với gần 100 kh�ch mời l� cộng ta v� c�c nh� thơ người Đức đ� đến dự. Phần v� được nghe giới thiệu về tập thơ �Từ t�m� mới ra mắt bạn đọc của Thế Dũng, phần v�mục sở thị �Thế Dũng-Minh T�m�. Nhưng cũng c� người đến v� muốn biết Việthaus vốn từ l�u được t�n vinh như ng�i nh� của người Việt tại Đức.

 

� Đ�m thơ được Phạm Ngọc Kỳ dẫn chương tr�nh. Với chất giọng chầm chậm đầy truyền cảm, cộng với sự hiểu về thơ (đặc biệt về thơ Thế Dũng) như ch�nh những c�ng tr�nh m� anh đ� thiết kế. Cả hội trường như trầm xuống khi nghe nghệ sỹ Xu�n H�ng vừa d�n, vừa minh họa những t�c phẩm thơ của Thế Dũng�

 

�� Với c�ch d�ng từ chau chuốt, kh�c triết, gi�u h�nh tượng c�ng với cuộc đời từng trải của những năm th�ng Thế Dũng l� l�nh l�i xe bộ đội trường Sơn.Những biến động dễ d�ng của số phận đ� l�m thay đổi cuộc đời của ch�ng trai v�ng đay m�u mỡ, nơi c� nền văn hiến Sứ Đ�ng đầy chất thơ� Năm 1980 sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm H� Nội, anh về c�ng t�c tại Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Năm 1989 Thế Dũng đ�: �T�i xuất khẩu nửa đời t�i sang Đức. Để hợp t�c với mặt trăng hay hợp t�c với mặt trời�

 

� Từ năm 1984 Thế Dũng bắt đầu c� thơ, tiểu luận đăng b�o.� C�c tập thơ:� Hoa hồng đến muộn,Người phi�u bạt, M�a xu�n giang dở, Tự vấn, Tự t�m v� c�c tiểu thuyết: Tiếng người trong đ� Gi�p sơn, Chuyện t�nh giang dở, Hộ chiếu buồn, T�nh cuối của anh đ� lần lượt ra đời. Thế mới biết sức viết của Thế Dũng kh� dồi d�o�

 

� C� thể n�i một trong những th�nh c�ng của thơ Thế Dũng ch�nh l� lối viết tự do, kh�ng theo lối gieo vần th�ng thường, tập thơ mới nhất�Từ t�m� c� rất nhiều c�u hay, b�i hay đ�ng để đọc�� Cũng c� người n�i rằng thơ Thế Dũng phải đọc thật to mới thấy hay, mới thấy vần,� thấy nhạc của thơ�

 

Thế S�ng

 

� Berlin đ�m h�

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.