PHÊ B̀NH LƯ TRÍ VĂN CHƯƠNG

CÙNG

ĐẶNG PHÙNG QUÂN

Ngô Hương Giang
(Văn Nghệ Trẻ - Hà Nội)

  thực hiện

 

1). Kính thưa GS Đặng Phùng Quân. Là một người kiên tŕ xác lập và xây dựng hệ thống lư thuyết mỹ học và lư luận văn học đi từ Triết học và Văn chương, tới Hành trạng tư tưởng giữa hai thế kỷ, Tẩu khúc văn chương/ triết lư…và gần đây nhất (2012) là cuốn Đường vào văn chương: phê b́nh lư trí văn chương…, qua “hành trạng ấy” của tư tưởng mà Giáo sư thể nghiệm trong các văn bản của ḿnh, cho thấy dấu ấn của triết học trong quan hệ với văn chương là rất rơ. Phải chăng, ông đang xây dựng cho ḿnh một hệ h́nh triết học văn chương? Với tầm quan trọng của triết học, đặc biệt là trong kỷ nguyên khủng hoảng của đời sống số hóa, phải chăng, theo Giáo sư, văn học cần hướng trọng tâm vào suy nghiệm hơn là giải thích những vận động của đời sống xă hội?

ĐPQ: Chắc chắn là có một triết học của văn chương, như đă có triết học của sử học, của sinh vật học v.v…tuy nhiên mối quan hệ giữa triết học và văn chương khá phức tạp, như tôi đă chỉ ra “sự khác biệt giữa ngôn ngữ văn chương và ngôn ngữ triết học trong việc diễn đạt kinh nghiệm vũ trụ được tri giác nơi con người” khi xét đến mối quan hệ này ngay từ quyển sách “Triết học và Văn chương” xuất bản năm 1974. Kể từ đó trong những quyển sách kế tiếp, tôi đă phác họa quá tŕnh tiến triển của triết học và văn chương trong suốt một thế kỷ qua. Về mặt triết học,  chủ nghĩa chống nhân bản như một tuyên ngôn của tư trào triết học nổi lên chung quanh thập niên 60 dưới một h́nh thái mới mệnh danh là cấu trúc luận bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau (nhân học, phân tâm học, phê b́nh văn học v.v..). Triết học trong thời kỳ này là triết học khái niệm thay thế cho triết học ư thức để đi tới một học thuyết về khoa học, sáng tạo ra những khái niệm mới. Về mặt văn học, sự xuất hiện của phong trào “Tiểu thuyết mới/Nouveau Roman” ở Pháp, phong trào “Tiểu thuyết thực nghiệm/Experimental Novels” ở Mỹ, luận điểm về “cái chết của tác giả” trong phê b́nh văn học mới, thuyết huỷ tạo/Deconstruction của Jacques Derrida xâm nhập văn học Mỹ. Một nét đặc thù của thế kỷ XX là phê b́nh luận văn chương trở thành một khoa học; nhà phê b́nh phải trang bị những kiến thức triết học và ngữ học. Cuộc cách mạng Nga 1917 đă dẫn khởi hai nguồn phê b́nh luận văn chương quan trọng: chủ nghĩa H́nh thái và Lư luận của Mikhail Bakhtin, phát triển vào nửa sau thế kỷ tại Tây Âu cùng với cấu trúc luận.

Khi đề cập tiểu thuyết thực nghiệm, một trong những dạng thức của điều tôi gọi là phá thể tiểu thuyết, tôi đă nói đến những tiểu thuyết được viết ra vào thời đại cực kỳ sung măn v́ kỹ thuật in đă đạt tới tŕnh độ tinh xảo với khoa học thông tin-điện toán, tuy nhiên điểm cơ bản là sự xuất hiện một nền văn chương không đồng bộ, ở đó những bút pháp sáng tạo không theo quy luật, nguyên tắc, mô h́nh hay hệ tư tưởng nhất định. Cho nên những nhăn hiệu như thực nghiệm, hậu hiện đại, tân tiểu thuyết mới không mang một giá trị nhất định mà chỉ muốn nói đến một cái ǵ mới hơn những cái đă có, một vận động huỷ triệt trong sáng tạo. Tôi nhấn mạnh đến việc, như tất cả những cuộc đổi mới, tiểu thuyết phá thể huỷ tạo mọi quy ước về ngôn ngữ, quy phạm, tu từ, phong cách, tư duy, nhân vật, thế giới, khoa học v.v…

Trong quyển sách “Đường vào văn chương” vừa mới xuất bản, tiểu đề là phê b́nh lư trí văn chương. Tại sao lại gọi là “phê b́nh lư trí văn chương”? Khi đặt vấn đề phê b́nh lư trí, đă có nhiều tác giả trên thế giới, tuỳ vào quan điểm của mỗi người, tŕnh bày lư trí dưới góc cạnh lư trí sử, lư trí biện chứng, lư trí thơ, lư trí phân tâm học, lư trí hiện tượng học, lư trí chính trị v.v…Đương nhiên phải kể Kant là nhà triết học đă mở ra con đường phê b́nh lư trí thuần tuư, nghĩa là đi t́m phương pháp mới của tư tưởng, ngơ hầu nhận ra những thành tố của lư trí thuần tuư. Mục đích của Kant là đi t́m khả năng tri thức của con người mang tính tổng hợp song lại có tính tiên nghiệm. Song tại sao lại gọi là “phê b́nh”, chính v́ không phải chỉ đi t́m cơ sở cho một khoa học trong triết học, quen gọi là siêu h́nh học, v́ đó là một khoa nghiên cứu đối tượng là cái ǵ vượt lên trên cái thường nghiệm thuộc về vật lư, mà c̣n định giới hạn khả năng của tri thức siêu nghiệm này. Phê b́nh lư trí văn chương cũng vậy, không phải chỉ t́m xem văn chương như thể một khoa học ở những mặt lập thành của nó, mà c̣n t́m hiểu thế nào là ư thức văn chương để xác định một khoa học văn chương, khả năng sáng tạo ra tác phẩm văn chương.

Trong “Triết học nào cho thế kỷ XXI”, tôi nói đến khả hữu của hữu thể luận. Khi hỏi về khởi đầu của triết học, lại phải trở về vấn nạn cơ bản: triết học là ǵ?, song quả thật “hỏi triết lư” có nghĩa là đưa ra một triết lư. Rốt cuộc trong những năm-cuối-thế kỷ [XX], thành tựu hay dị luận của nhiều công tŕnh triết học chỉ đem lại suy niệm hay tưởng niệm về cáo chung của triết học: cáo chung cũng có nghĩa như kết cuộc/cứu cánh của triết học. Triết gia là người đem lại những khả hữu cho kinh nghiệm, song không phải chỉ có những khả hữu của kinh nghiệm mà có nhiều kinh nghiệm khả hữu. Có nhiều mái nhà trong tư tưởng của con người. Thế giới đa biệt ngày nay chứng tỏ: chúng ta không sống cùng dưới mái nhà, nhưng sống trong nhiều căn nhà, điều quan hệ là không phải những “ốc đảo cô lập”. Mọi căn nhà đều tọa lạc trên cùng một nền: trái đất. Trái đất chúng ta như một sinh giới,thế giới của đời sống, cho nhân loại sống thành cộng đồng và ở đó, con người có thể thoả hiệp trong một niềm thông cảm về mọi sự vật trên đời này.

Ở “Đường vào văn chương”, chương cuối cùng luận về “hữu thế luận văn chương”, như có thể nói đến hữu thể luận toán học của Alain Badiou, hữu thể luận xă hội của Marx v.v…Vấn đề hữu thể là tiên quyết trước mọi vấn đề tri thức, cho nên con đường văn chương tôi vẽ ra phải kinh qua những tri thức về lư luận văn học, thông diễn học, ngữ học, văn phong học, kư hiệu học, mỹ học , một công tŕnh lao động đ̣i hỏi nơi mỗi người viết, người đọc không đơn giản.

 

2). Từ những năm 60 của thế kỷ XX cho đến thập niên đầu thế kỷ XXI, sự bùng phát của khoa học thực nghiệm đă kéo theo sự bùng phát của các lư thuyết khoa học. Những lư thuyết ấy, dường như có sự “tranh giành” lẫn nhau về mức độ ảnh hưởng của nó trong việc giải mă những vấn đề của khoa học nói chung và khoa học xă hội nói riêng, trong đó có văn chương. Tuy nhiên có một nghịch lư là, đáng ra, lư thuyết nhiều th́ thực tiễn đánh giá văn chương – nghệ thuật cũng phải được nâng lên về giá trị theo tỉ lệ luận, song thực trạng phê b́nh văn học dường như đi ngược lại với thang bậc ảnh hướng ấy. Phê b́nh, giải mă đời sống thẩm mỹ của văn học nghệ thuật hiện đại dường như thiên về lư trí hơn là mô tả cảm xúc tiên nghiệm của chủ thể trước văn bản - tác phẩm. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

ĐPQ:Khủng hoảng của phê b́nh văn học có thể đánh dấu qua những tranh biện về biên giới giữa hiện đại và hậu hiện đại, phê b́nh cũ và mới là một hiện tượng b́nh thường trong quá tŕnh chuyển biến tri thức. Ngay trong nhưng cuộc bút chiến biểu hiện sự xung đột giữa phê b́nh cổ điển và phê b́nh mới, giữa phê b́nh nhà trường và phê b́nh phi hàn lâm, giữa phê b́nh khuôn mẫu điển h́nh và phê b́nh sáng tạo thường đi vào bế tắc nếu như không đi t́m bản chất của phê b́nh. Từ một trường hợp phê b́nh theo huỷ tạo một giai đoạn trở thành phong trào, tôi đưa ra nhận xét trong việc đặt vấn đề “cơ sở phê b́nh luận vị lai” là: khi đi t́m hiểu thuyết huỷ tạo là một trong những lư luận phê b́nh chủ đạo của nửa sau thế kỷ hai mươi, không thể không đặt mối quan hệ giữa văn chương và triết lư. Có phải những nhà phê b́nh văn chương thường bị triết học bức xúc phần nào v́ bị từ khước những lạc thú văn chương (như vận động cảm tính của ngôn ngữ, những sự cố của hài kịch, thăng giảm của thuyết thoại [tự sự]) để nhường bước cho những trừu tượng của tư duy thuần tuư, những tiến triển của luận lư khô khan? Có phải trên quy mô rộng lớn của sự vật, thực tiễn văn chương chỉ tô điểm hương vị cho miếng thực phẩm vĩ đại là công tŕnh triết lư? Trong viễn tượng đàn áp đó, lư luận huỷ tạo của Derrida đă xây dựng một cơ sở phong phú cho thực hành văn chương.

Mấy năm sau, nhân có người đưa ra một luận cứ rất giáo điều từ bàn chung quanh quyển sách “Phê phán phê b́nh luận văn học” của Tzvetan Todorov [nguyên tác tiếng Pháp là “Critique de la critique”] tôi nêu “mấy tiêu chí để tiếp cận lư luận văn học hiện đại”, trong đó nhận xét tại sao Todorov quan niệm văn chương khởi sinh từ một đối lập với ngôn ngữ thực dụng, văn chương là một diễn ngôn tự nó có thẩm quyền - từ cuộc cách mạng văn học của chủ nghĩa lăng mạn đến cuộc cách mạng của chủ nghĩa h́nh thái chỉ ra “dân chủ thay thế cho hệ thống đẳng cấp”, “phục tùng nhường chỗ cho b́nh đẳng”. Trong bài viết nói trên, tôi kết luận “vượt qua biên giới kiềm tỏa của chính trị và lạc hậu, những lư luận văn học [hiện đại] nhập cuộc với tiến bộ của khoa học xă hội hiện đại để nhập vào gịng đối thoại chung của con người, từ tiếng nói của con người trong hoàn cảnh đời sống hàng ngày đến những điều kiện thủ đắc của tác gia viết lên tác phẩm văn chương.         

 

3).Cuốn sách Đường vào văn chương: Phê b́nh lư trí văn chương của Giáo sư phải chăng là sự phê phán quá tŕnh lư tính hóa tác phẩm văn chương đối với các lư thuyết phê b́nh “đ́nh đám” trong thế kỷ vừa qua như Tự sự học, Giải cấu trúc, Tín hiệu học, Kư hiệu học….?

 ĐPQ:Dự án phê b́nh lư trí văn chương, như tôi nói ngay từ phần Dẫn nhập là “ở nửa sau thế kỷ XX, văn chương không chỉ giới hạn trong sáng tác, thưởng ngoạn thuần tuư trong lĩnh vực mỹ học, nhưng là những tranh luận về tính cách khoa học, khả hữu của một khoa học văn chương”. Khi tranh biện như thế, vấn đề không c̣n ở những giả vấn đề, như “vị nhân sinh” hay “vị nghệ thuật” song ở tính khoa học của nó, điều đó hàm ngụ nhận thức tự tại của văn chương, phương pháp luận, và những lư luận văn chương. Trong những tranh biện như thế, có can dự của nhiều khoa học khác nhau, từ triết học, sử học, văn học sử, ngữ học, kư hiệu học, ngữ nghĩa học, dân tộc học, xă hội học, tlư học, tâm bệnh học, mọi đóng góp đều có những giá trị nhất định, song đừng sa vào chủ nghĩa duy khoa học.

Có văn chương, là có ngôn ngữ, có văn tự, có sáng tạo, có thưởng ngoạn, có tác phẩm. Cho nên trong chương I của “Đường vào văn chương”, tôi đă đi từ khái niệm văn tự, đọc và viết tương quan với nhau như thế nào, đọc như một hành vi của viết và viết tương tự cũng mở ra như một hành vi của đọc; ngày nay nhiều nhà phê b́nh quan tâm đến vị thế của người đọc, nhưng thực ra có thể nói Nguyễn Du khi hỏi ba trăm năm sau, không biết có ai c̣n nhớ, c̣n khóc cho ông, là đă ư thức sự hiện hữu của người đọc quan trọng như thế nào rồi. Công việc đọc và viết có thể xem như lực lượng sản xuất ra bản văn.

 

4).Phê b́nh lư trí văn chương phải chăng là dự án phác thảo phê phán hệ h́nh tư tưởng phê b́nh văn học thế kỷ XX và thập niên đầu XXI, khi quá đề cao logic diễn giải hơn là t́m về bản chất của văn chương là siêu h́nh học? Ông đánh giá như thế nào về vai tṛ cảm thụ thẩm mỹ và mô tả hiện tượng học văn học trong khuynh hướng duy lư trí của lư thuyết phê b́nh văn học thế kỷ XX?

ĐPQ:Khẳng định hay phủ nhận khoa học văn chương, hay đặt vấn đề về tính khoa học hay tính văn chương, thực sự cũng là trở về với câu hỏi: phê b́nh lư trí văn chương có khả hữu?

Vấn đề của văn chương đặt ra những tranh luận liên quan đến thực và giả, chẳng hạn một tác phẩm văn chương là tiểu thuyết, cái ǵ thuộc về thực (sự kiện), cái ǵ là ảo giả (như ư niệm, nhân vật v.v…)?

Phạm vi của văn chương xác định giá trị của tác phẩm văn chương: nếu không có bảng thang giá trị mỹ học, không phân biệt được nghệ thuật hay, dở, ấu trĩ hay trưởng thành.Song tiêu chuẩn đó như thế nào? Có phụ thuộc vào thời gian? Vào cảm quan? Chẳng hạn, có những tiểu thuyết được đón nhận sôi nổi lúc mới xuất hiện song không được nói đến nữa theo thời gian, một nhà phê b́nh Đức gọi đó là một nhậy cảm văn chương, một nhà phê b́nh Pháp nói đến kinh nghiệm văn chương là một kinh nghiệm toàn diện.

Lấy một ví dụ khác, như quyển sách in ra trên giấy, với quyển sách ảo, Ebook, liệu quyển sách in có thể tồn tại, hay phải nhường bước cho Ebook? Hỏi như vậy, phải chăng lẫn lộn giữa phương tiện sản xuất văn hoá với phương thức sản xuất văn hoá?

 

5). Trong khi phê b́nh lư trí văn chương, chúng ta sẽ quay trở về với vấn đề nền tảng của nhận thức luận văn học là siêu h́nh học trong vai tṛ cá nhân tính (metaphysics of individuality – như cách nói của H. Gadamer ). Vậy có lư nào, chúng ta đang quay trở lại khám phá bản chất tiên nghiệm của chủ thể sáng tạo văn học và chủ thể phê b́nh văn học? Và phải chăng, một lần nữa chúng ta cần thiết phải trở về với mái nhà xưa của Hiện tượng học trong nhận thức luận văn học?

ĐPQ:Tôi nghĩ đến hiện tượng học như một đóng góp lớn lao trong lĩnh vực phê b́nh lư trí hiện đại trong “Đường vào văn chương”. Tôi đă đề cập trong sách, cuộc tranh biện giữa người học tṛ của Husserl là Roman Ingarden, người Ba lan với Käte Hamburger, đến học thuyết mỹ học văn chương của nhà hiện tượng luận Mikel Dufrenne người Pháp, đến lư luận về tầng bên trong những đối tượng mỹ học của Nicolai Hartmann và sự khác biệt với lư luận của Ingarden chỉ ra phân chia hữu thể luận giữa giá trị nghệ thuật của tác phẩm với giá trị mỹ học của đối tượng liên hệ tới tri giác, hay giá trị mỹ học của tác phẩm chỉ đắc thủ với người nào tri giác giá trị nghệ thuật trong biểu hiện mỹ học, phương cách nào có khả năng hơn? Điều đó chỉ đề ra chọn lựa, khi chúng ta nói về hữu thể luận văn chương.

 

6). Tôi đặc biệt quan tâm đến phần cuối của Đường vào văn chương: Phê b́nh lư trí văn chương, khi GS đi t́m hiểu bản chất mối quan hệ giữa mỹ học và văn chương, trong đó có đoạn: “Mỹ học và văn chương là hai khoa học phân biệt song có một điểm chung đó là thuộc về cảm tính”, phải chăng, phê b́nh lí trí văn chương, xét đến cùng là để trở về với điểm chung “cảm tính” này? Phê b́nh lư trí văn chương, theo GS phải chăng là “sự khiêu khích” với chủ nghĩa duy vật luận trong văn học, “khiêu khích” với Chủ nghĩa hiện đại (Chủ nghĩa duy lư) để trở về với siêu h́nh học truyền thống và trực giác luận?

ĐPQ: Mối quan hệ giữa mỹ học và văn chương thực sự chỉ đặt ra trong chương II của Phê b́nh lư trí văn chương, và tới chương XI của tập Hai sẽ xuất bản mới luận về mỹ học văn chương, cho nên tôi có nhắc nhở là từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu thảo luận về mỹ học không phân liệt rơ đâu là ranh giới của mỹ học nói chung và mỹ học văn chương nói riêng, cho nên trong việc đi t́m cơ sở phê b́nh lư trí văn chương ở đây, xác định khu biệt giữa hai phạm vi để tới cuối đường khai phá, có thể h́nh thành một hữu thể luận văn chương. Tôi có dẫn ra một ví dụ của một nhà triết học phân tích, Urmson để cho thấy cái đẹp của một quyển tiểu thuyết [như Chiến tranh và Hoà b́nh của L. Tolstoi] với cái hay không hẳn đồng nhất, cái hay của tiểu thuyết ở đây thuộc về đạo lư, tư tưởng song chưa hẳn được coi là đẹp về mặt mỹ học. Tôi có thể gợi ư ở đây, như Lục Vân Tiên của Nguyễn Đ́nh Chiểu là một ví dụ khác về hay và đẹp, chẳng hạn.

 

7).Cuối cùng, điều làm tôi quan tâm và cũng là đóng góp lớn nhất của Phê b́nh lí trí văn chương là: phải chăng cuốn sách đă hé mở cho chúng ta một đường hướng phê phán lư trí mỹ học trong thường thức nghệ thuật? Vâng, tôi thực sự quan tâm đến khả năng này, trong việc phác thảo một bản phổ hệ về phê phán lí trí mỹ học. Theo Giáo sư, mong muốn ấy liệu có thể trở thành hiện thực không, khi mà mỹ cảm dần bị thay thế bằng phân tích lư tính thẩm mỹ trong quá tŕnh tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật ở một giai đoạn được đánh giá là khủng hoảng tri thức này?

ĐPQ:Trong bài viết về “mấy tiêu chí để tiếp cận lư luận văn học hiện đại” nhắc đến ở trên, tôi có nêu ra tính tự trị của chức năng nghệ thuật, không phải tính thoát ly của nghệ thuật, nguyên lư đối thoại có tầm nh́n lịch sử, đáp ứng từ lư luận cổ đại đến hiện đại, nên nghiên cứu văn chương muốn trở thành khoa học, phải để ư đến chiều thứ ba thay v́ chỉ nh́n mọi sự trên một mặt phẳng. Cho nên như thông diễn học thường được nói nhiều đến ngày nay, v́ nó phục hồi tính chủ thể, song điều đó không có nghĩa là phủ nhận tính liên chủ thể, ở thời đại kỹ thuật khoa học này, c̣n nói đến liên bản, thay v́ chỉ có đơn bản. Cho nên sự khủng hoảng của tri thức cũng là cảnh báo về sự trấn áp giáo điều. Có thể người đọc cũng nhận thấy, đưa ra một đường hướng phê b́nh lư trí văn chương cũng có nghĩa là đang bảo vệ sự tồn tại của văn chương, trả lời cho câu hỏi: tại sao lại phải quan trọng/có vấn đề văn chương [what literature matters?]  

 

Xin trân trọng cám ơn Giáo sư về sự trao đổi thú vị này!

 

Ngô Hương Giang

 

 

(Ghi chú: bài do tác giả Ngô Hương Giang gửi đến gio-o.com

sau khi đă đăng trên báo Văn nghệ Trẻ số 43, 44, ra ngày 27, 28 – 10- 2012,  ở Hà Nội.  lth)