GIỖ 10 NĂM 2016

THANH TÂM TUYỀN

(1936-2006)

 

 

ĐINH CƯỜNG

 

10 chân dung Thi Sĩ

Ngọc Dũng, Mai Thảo, Đinh Cường, Thanh Tâm Tuyền


http://www.gio-o.com

 

© 2016 gio-o