GIỖ 10 NĂM 2016

THANH TM TUYỀN

(1936-2006)

 

Đinh Trường Chinh

 

nhớ mu thanh tm tuyền sắp tới

 

"m em trong tay m đ nhớ em ngy sắp tới" (thơ TTT)

 

 

 


"Hỡi người thi sĩ đau c độc
Ti khắc tặng người tấm bia
Ở đy ngủ một người mun đời
Thi sĩ "
(Thanh Tm Tuyền) 

 


"Hy Cho Anh Khc Bằng Mắt Em Những Cuộc Tnh Duyn Budapest"
(Thanh Tm Tuyền) 

 


"Ta nhớ sau lưng ni thanh thản
Biếc my như lệ của đm đin
Ta nhớ rằng ta khng nhớ nữa
Như cy trơ trụi ma hưu min "
(Thanh Tm Tuyền) 

 


"Những người đ chết xin c mặt
Những người cn sống xin giơ tay"
(Thanh Tm Tuyền) 

 

 

 

Đinh Trường Chinh

 

 

2016 gio-o.com