đ�i sử

 

trở lại

 

m�a đ�ng

khu�n mặt người. đ�n b�

lạnh. tr�n từng nụ. h�n

tiếng. gọi xa. cũ

th�nh phố. c�m

n�i về. sự t�n ph�

của. những đứa con

tr�n. th�n thể người. mẹ

như cơn gi�. buốt. cắt. s�u

v�o da. thịt

người h�t rong. đi về. khi trời tối

bỏ mặc. những tiếng. ngổn ngang  

của xa lộ. giờ. tan sở

rồi tuyết. trắng b�ng người. nhạt nh�e

b�n khung cửa. phả hơi. c� đơn

vắng. mờ

ngồi chờ. v� l�m g�. trong m�nh mang trắng. xo�

nụ hoa. ng�y h�m qua. sững chết

đi. như một điều. phải c�

chừng n�o trở lại. th�nh phố. c�m n�n đ�

h�y đi v�o. những con hẻm

c� c�nh cửa sổ. kh�ng bao giờ. đ�ng

người đ�n b�. đ� ở đ�

người h�t rong. đ� ở đ�

chỉ c� tuyết. v� những ng�y. c�ng lạnh

kh�ng hề biết. những nụ h�n. xưa

chẳng thể n�o. c� lại

v� ph� tổn. l� cả một đời. thất lạc

người. h�t rong

lời. m�a đ�ng

khu�n mặt người. đ�n b�

những giọt nước. mắt tuyết

trắng. lẳng lặng

m�a đ�ng

em

 

đ�i sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2016