đài sử

sinh nhật. và thơ. thất tán

 

phone. gọi ngày. sinh nhật

quên. có thể làm được. ǵ

râu. tóc. lởm. chởm ngày

sinh nhật. cuối tuần. thêm một

nỗi muộn. phiền

cards. tự làm. của những đứa bé

những. suy nghĩ. của chục. chục năm. trước

những. khuôn mặt. quay. ṿng

ngược. ngồi. bới tung. cũ kỹ

nhặt. lại được. bài thơ

thơ. của những ngày. thất tán

ngày. sinh nhật. cũ

người. lưu vong. dự bị

mây cố lư*. nhẩn. nhơ. vách ngăn

trên. khuôn mặt

thơ. viết cho. con trai. hơn hai mươi

năm. được đọc. lần đầu tiên

bọt thiên thu*. biệt tích ngày. sinh nhật

vực. khơi dậy ngày. hôm qua

những. biến tướng. h́nh thù. hung hăn

đáy thẳm. thành phố. ch́m. hôn ám

bài thơ. thất tán. vọng âm

ngày. sinh nhật. vùi trong. ngày. giỗ

 

* thơ ttt

 

đài sử

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

© gio-o.com 2012