đ�i sử

sinh nhật. v� thơ. thất t�n

 

phone. gọi ng�y. sinh nhật

qu�n. c� thể l�m được. g�

r�u. t�c. lởm. chởm ng�y

sinh nhật. cuối tuần. th�m một

nỗi muộn. phiền

cards. tự l�m. của những đứa b�

những. suy nghĩ. của chục. chục năm. trước

những. khu�n mặt. quay. v�ng

ngược. ngồi. bới tung. cũ kỹ

nhặt. lại được. b�i thơ

thơ. của những ng�y. thất t�n

ng�y. sinh nhật. cũ

người. lưu vong. dự bị

m�y cố l�*. nhẩn. nhơ. v�ch ngăn

tr�n. khu�n mặt

thơ. viết cho. con trai. hơn hai mươi

năm. được đọc. lần đầu ti�n

bọt thi�n thu*. biệt t�ch ng�y. sinh nhật

vực. khơi dậy ng�y. h�m qua

những. biến tướng. h�nh th�. hung h�n

đ�y thẳm. th�nh phố. ch�m. h�n �m

b�i thơ. thất t�n. vọng �m

ng�y. sinh nhật. v�i trong. ng�y. giỗ

 

* thơ ttt

 

đ�i sử

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2012