đ�i sử

 

th�ng 6. v� những l� thư

 

 

những l� thư. viết. vội

chữ nghĩa. hoang đ�ng. kh�ng bến

chỉ c�n. em. ở lại

m�a n�ng. những m�i. h�n

tiếng hờn dỗi. đổ bừa tr�n d�ng. s�ng

khi. mặt trời sắp. lặn

lời. tiễn biệt v�o. đ�m

c� lẽ n�o khi. những t�nh từ

l�m buồn. đ�i mắt. lại

l�y lất. cả buổi s�ng. mờ sương

đến như. thế

điều phủ dụ đen. ng�m

trong ly. caf�

rồi c�n. t�i. ở lại

thử hỏi xem. facebook. c�

update được. h�nh. b�ng. n�o

mới mẻ hơn. của em

t�i kh�ng. cần

ng�y th�ng cũ. c�n ở. lại

lục tung cả. inbox

tất cả. c�m. n�n

chắc. trong nghĩa trang

cũng chỉ c�m. lặng. đến vậy

lờ lững. vỡ tan tr�n. th�nh đ�

cuộn một. d�ng. dưới l�ng s�ng

nước chảy ho�i. về một. ph�a

chỉ c�n. em. ở lại

khi th�ng 6. vừa bắt đầu

 

đ�i sử

 

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

� gio-o.com 2017