đi sử

 

tan. hoang


tan. hoang vết bầm. ngy

thời gian. tm mang. mang

tan. hoang con lốc. xoy

tan. hoang khi người. qua


đi. qua từng. kỷ niệm

em dỗi. ngy hm. qua

mẩu. thời gian ngắn. lại

đượm bng. con phố cm


vỡ. trong nhau. từng lc

rũ rượi lời. kinh xa

dấu. hn no. ở lại

c. người vừa đi. qua


tan. trong lần ở. lại

hoang. vắng. lần ra. đi

ngập ngưng. m lời. vọng

chỉ. một ti hoang. tn


tan. hoang em c. biết
người về


 nhớ. người về

đm lộng. vũ tiếng kn. hoa

những ngậm ngi lm. đm su

tiếng ni thật. xa

đợi. người về

lm nhớ. da diết

hoa cau trắng. muốt

ngực. ngy con gi

đổ di. những lần chia xa

nhịp run. tần số. điệu ru

k ức mn. mỏi đợi chờ

hỏi. người về

người. trở lại bằng. thời gian

xa thẳm. tiếng no. lộng gi

con nắng. đi hiu cuốn. nụ hn

lời ru. giận hờn trong. m bản

người về. khc

email. xanh ru

iphone cạn kiệt. dng tin nhắn

thẩn thờ. chiếc subway run. từng nhịp

hướng uptown. m đầu ci. rũ

gọi ai. chiều. hưng phế

khi cnh cửa. đng

tiếng cello vỡ. a

theo ly rượu. đỏ

đường viền buồn. đen

chạy vng. đi mắt

thi. người về

người đừng. về

rồi người đi. Xa

 

đi sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

gio-o.com 2014