đ�i sử

 

duy�n d�ng

 

duy�n d�ng. d�

oi. một đ�m. lạc

cầm. sắc quyện. lời tỏ t�nh. đ�m

người đ�n b�. rũ m�i v�o. lời

chiếc l�. xậm

thắm. một kh�ng gian

duy�n d�ng. đỏ

một khung. trời kh�ng. thật

tiếng cười vỡ. tan ngại ng�ng

c�. tay cắt. b�nh

c�. giọng ng�m. nga

mưa. cả một trời

kh�c jazz n�o. mang về từng. kỷ niệm

kho�c. chiếc �o phong trần. cho những. tấm h�nh

khi tiếng. th�nh lời. h�t

khi tay vẫy. th�nh kh�c nhạc

giọt. thời gian biết. c� đơn. trở lại

khi lời. t�nh y�u về. lấp l�nh những. v� sao

v� khi những. người đ�n b�

thả chữ. v�o đời. đ� một lần. kh�nh tận

duy�n. d�ng đứng

c�. một người biết. m�a đ�ng đ�. về

 

 

so long

 

khi n�o gặp. lại 

những chia xa. chừng như kh�ng thể. kh�c 

chớm. lạnh c�u. hỏi 

l�ng ch�ng 

ngắn lại. theo từng. ng�y

alzheimer. xo� dần. độc �c

khi. mặt trời mọc. h�y đem những giấc mơ hong. kh�

tr�n đầu. con s�ng

tay vẩy. của năm. n�o 

v�. con t�u. biền biệt

 

*

 

so long 

khi n�o lại. gặp

giữ những c�u. hỏi

những. c�u trả lời đi v�o l�ng. biển 

x�t muối

ngọn hải đăng. căng m�nh đứng. đợi

chợt. hiểu ra. từng t�n gọi

th�nh phố. �m. chặt lấy một. người 

dẫu cho. người đ� kh�ng c�n

v� đ� 

l�. niềm ki�u h�nh. của ri�ng n�

 

*

 

so long 

m�a hạ

b�y giờ l�. m�a thu

thu. về lối. n�o 

mang. c�i lạnh

mang. những hạt sương. buốt 

thả l�n

từng. ngọn cỏ

giọt nắng đ�. bỏ đi c�i. chương chướng 

để. mềm lại. với m�a. thu 

những. chiếc l� ốm. v�ng. hoe 

lăn. dọc theo những. con đường

r� rượi

 

*

 

so long

những. th�ng ng�y. khập kh�nh 

khi n�o. lại cần c�. nhau 

 

 

đ�i sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2016