đi sử

 

 

những ma. qua

 

 


bốn. ma một. quảng

như một ngy. ngy

vng ly. ma họa

nng. . ma dng

cong. vng hiu hỉu

di tay. rực rỡ

o t dn. mong

nu rng mấy. độ

. ờ. trong mơ

bốn ma. lồng lộng

những. vng khi. mong

trắng b. chn độ

ngồi. trng dấu. mn

mủa đy. đẩy. lộc

giọt nắng rơi. nghing

chớp trn. man mc

ở đu. ở m

thấy g trong. vắt

một bở. ngỡ. vng

một lần. khốn. đốn

một trắng xiu. hao

người đi. kẻ ở

dng ụn. mười phương

n n my. m

mng mnh. thm thầm

như. l nghn kiếp

một. giọt khi ng

về đy. một chặng

vỏng. vọng. một. lần

ma. ai mi. Đau

 

đi sử

 

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

 

gio-o.com 2017