đ�i sử

 

nghe. đi về

 

 

s�ig�n. thiếu buổi chiều? vang vang. b�ng

nhả. nỗi buồn cũ. kh�i ngậm. m�i

chiều. chảy nhanh. tr�n tay. ch�n. kh�e mắt

đ�m. một m�nh đ�m. huyệt mộ �m. �m

chiều thả rong. con phố. rưng rưng. gi�

bậm chặt. m�i. nhốt nỗi nhớ. b�n trong

tiệm s�ch. rỗng. cuốn s�ch buồn. đứng. lặng

�m. một chiều dầy. qu� khứ. ch�ng ch�nh

s�ig�n. thiếu một thời? th�i. nhơ nhếch

th�ng tư. qua ng�y. c�n lại mơ. mơ

xe đạp. cũ. lần theo đường. k� ức

k�o. v�ng ươm v�o. phố cũ quanh. quanh

v�i nước. nhỏ nước. lượn quanh ch�n. nho nhỏ

bước đi. về. c� mắt d�i g�t. son

t�c. người đi. cho l�ng. bay cuối. phố

nhớ. v� thương. v� thiếu. b�ng phố. gầy

nắng. xuống thấp tay. lần t�m. k� ức

thắp l�n. m�i m�u. nắng lạt cuối. ng�y

kh�i. rẽ quanh. ng�y. cuối c�ng. trong th�ng

nghe đi về? trong thiếu nhớ? mang mang

 

September 14, 2012

 

 

 

 

�đến. v� đing�. xuống ng�. xuống

m�a h� t�n. tạ

nắng muộn h�o. v�ng

t�n phai. trong im. lắng

ngồi. đếm. những buổi chiều. về

c�u gi� từ. biền biệt

s�u đ�y nước. b�ng đ�. r�u

người. xa lạ ch�nh. m�nh

tiếng h�t. tr�i tim vỡ. lạnh

điệu ru. buồn những ng�y. tr�n biển

lời. tự thuật về. tr�n ng�y. th�ng

c�n nhận ra. nhau trong lũng. k� ức

t�n tro. khơi dậy. những mịt m�ng

ng�y ngấy m�i. vị. cũ nốt nhạc. mới

chạy quanh. những m�u n�u. trẻ

những buổi s�ng. lạnh. hơn

để nhận ra. ly c� ph� n�ng. hơn

về. đ�y về. đ�y ca kh�c. n�o

x�o xạc n�o. t�m. lại

t�m. lại m�a đ�ng. nắng. khấu trừ

cho t�nh m�nh. khấu v�

 

October 19, 2012

 

 

 

mở đầu. v� kết th�c

 

 

t�i. chọn một b�n tay. chọn một hơi thở

c�i lem luốc. đứng. nh�n

t�i. muốn n�i về. những việc thật. đơn giản

như. c�ch mở mắt để nh�n. v�o

cuộc sống. như. chọn một c�u. để n�i

khi. ch�ng ta phải xa. nhau

t�i. muốn nh�n v�o. những sự thật. nhưng

lại. sợ những tia nắng. buổi chiều

rơi. xuống chậm. c�i �ng v�ng l�y. l�y

t�i. muốn vẽ. c�i nguệch ngoạc

của khu�n mặt. ch�nh m�nh

t�i. muốn thả. c�i mềm đau. về

trong gi�. những bước ch�n. g�

đều. của mụ. ph� thủy

cắt đi. từng hơi thở. ng�y n�o

nay. được thay bằng. những bước ch�n. em

mọi việc. đều c�. khởi đầu

v�. kết th�c. biết vậy. nhưng sao phải. chọn

ở. người con g�i. đ�

t�i. muốn đặt một. dấu chấm

đứng trước. tất cả để. em được. ở. lại

thời gian. vẫn đi. qua

v� t�i. sẽ restore lại. ng�y. th�ng

l�c ch�ng ta. vừa bắt đầu h�n. nhau

 

November 15, 2012

 

 

 

thu. một. hai

 

 

chiều. qua. xuống phố hai. h�ng

c� cơn. gi� thổi. bạc m�u t�c. đen

với tay n�u. gi� bắt đền

gi�. cười. tung hết v�ng. l�n ngập. hồn

 

October 29, 2012

 

 

đ�i sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

� gio-o.com 2012