Đ�I SỬ

 

ng�y. cuối

 

chiều bong b�ng. bọt x� ph�ng. chậm. vỡ

đứng. rửa. ch�n thời gian. vướng b�n cửa. sổ

trời. đầu năm. mưa. đứt đoạn

đứng. cuối năm. mặt. mũi lạ. hoắt

ch�n. đĩa. chạm nhau nghe. vu vơ

lần theo. tờ lịch. t�m cũ. kỷ

kh�c nhạc. thoai thoải

đứng. ngo�i hiện tại

những � niệm. vo. tr�n

nước. ruồng r�. chảy tận. chốn s�u

điểm cuối. trong t�m. khảm

rồi ng�y đầu. rồi ng�y. mở

m�a. trong hơi thở. kh�

bọn trẻ. đi học. vợ. đi l�m

im lặng. bủa. v�y

�m thầm. c�i b�n. thờ

h�nh. ảnh. m�i. q�a khứ

c�i ly l�m. b�nh nhang. chỉ c�n gốc. đỏ

như một hồn. ma quẩn. mắt

t�m nụ. sanh nở quặn. đau

cố. đ�nh b�ng cho. ng�y. th�ng cũ. mới

ng�y. cuối. v� c�i b�ng

giao m�a. gọi. tờ lịch

chỉ đứng. hơn một. ng�y

bu�ng. thỏng mọi thứ

v� xu�n. m�a. c� lầm lũi. về

trong c�i. thật b�nh thường. nơi đ�y

 


ng�y. đầu

 

em. c� nghe. mặt trời mọc

tiếng. muỗng v� ly. t�m nhau

khuấy. tr�n tiếng. ấm nước. reo trước. đ�

tiếng. nước xả. trong ph�ng tắm

kỳ cọ hết. ng�y h�m qua

tiếng. b�n chải run. đều

như nốt nhạc. ng�n. l�u

chải. chuốt lại. những lời n�i. tr�n t�c

sắm. sửa cho. ng�y. đầu

con phố. năm cũ hoen vắng. thoảng qua

m�a. xu�n m�a. xu�n vọng. �m

em. c� nghe. tiếng. bước nhẹ t�nh

lần xuống. cầu thang. của đứa b�

sớm ng�y. đầu. tết

đi. t�m. khu�n mặt. của một năm

đ�i mắt. xoe tr�n. đen. nh�nh

sau. bước tường. m�i m�m. chặt

sự mới mẻ. b�y ra

m�a. xu�n m�a. xu�n về. kh�

em. c� nghe. c�nh hồng nở. chậm

�nh nắng. cố len v�o. khoảng giữa

rung. rung theo. kim. thời gian

mở. lồng ngực hương. pha

 

Đ�I SỬ

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2010