Đ�i Sử

kh�c cuối tuần

 

 

thứ bảy. 11-3-2017

ngồi. một m�nh ph�ng trọ. tiếng gi�. r�t

những. mong manh

t�ch tr�. ấm kh�i. thơm

cũng như vậy. khung trời bắc. mỹ

ngồi. tr� v�. người n�i. chuyện

ph�ng kh�ch. bộ sofa. ghế b�nh

b�n caf�

người. với. những cuốn s�ch. v�y quanh

c�i tv. trước mặt. cuốn tập v� c�y viết. lăn l�c tr�n. mặt b�n

nghĩ. người sẽ. n�i g�. trong l�c n�y

v� tận

l�i xe. một m�nh

nếu c�. người. ghế cạnh. sẽ. n�i g�

những con đường. bất tận. những c�nh đồng. bất tận

chiều �m kh�i. tr�n những rừng c�y. trơ mặt

nhớ. m�i của kh�i. thuốc

ch�m. trong tiếng nhạc

những cốc rượu. l�n men. ng�y cũ

người. c� đơn v� hạn. khi c�n rất trẻ

ngồi. chiếc m�y bay. với độ cao. 31,000 ft

kh�ng thể. nh�n được g�. ph�a dưới

tiếng. u u. của m�y

ngồi. bị ngắc khoảng. giữa suy nghĩ

với gi�. dật

ly rượu. giữa kh�ng gian

một m�nh. ch�nh v�nh

sẽ. n�i g�. nếu ghế b�n cạnh c�. người

đ� l� ng�y. chủ nhật. 12-3-2017

bị cắt mất. một giờ. ngũ

tiếng. đồng xu rơi. tr�n đĩa kim loại. loảng xoản

muốn. hỏi người. những c�u chuyện thật. cũ

b�nh m� trứng. v� caf� v�. tr�. cho bữa s�ng

ăn c�ng. một bữa cơm

cho ng�y mai. sinh nhật. 13-3

đ�. kh�ng thể n�o

tiếng m�y bay. u u. trơ trọi

giữa m�nh m�ng

 

Đ�i Sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu

 

� gio-o.com 2017