phannguyenart.blogspot.com


 

đài sử

khoảng không. nào

 

                với bác dt

 

những con dốc dựng. đứng

về lại. phố nghẽn. người

người hoạ sĩ. vẽ chính ḿnh

màu. bạn bè. màu. thời gian. và

màu. những khoảng trống

gọi. tên

quán donut. đă đóng. cửa

cái cầu. mất quá nửa. trong sương mù

một khoảng không. trước mặt

người. có đi. phía bên kia?

gơ cánh cửa. màu man mác. chiều

bỗng thấy. lạnh

“tôi chỉ là người đi giữa khoảng không”*

ngụi hoạ sĩ vẽ. chính ḿnh

những. con sóng

nhảy chồm. nhung nhớ

cánh đồng. đầy gió. ngày cũ

ngón tay dài. với suốt một. đời

long đong. một gam màu. vong bản

sanfrancisco. đầy ấp màu. kỷ niệm

có màu nào? cho. người họa sĩ

đi. giữa khoảng không

 

*phannguyên face book

 

đài sử

http://www.gio-o.com/DaiSu.hml

 

© gio-o.com 2017