tranh: tranh Rừng (Kinh Dương Vương)

 

đài sử

 

khi trở lại

 

một ḍng sông. đứng lạnh

dáng liêu xiêu. những tàn đông

em. hương sắc. nhạt

theo chiều xoay. hệ lụy

những đụn tuyết. xén mặt

người. đàn bà

mùi nước hoa. lạ

người. đàn ông. hủy hoại

cuộc t́nh. đầu

vị quá khứ. không lẫn được. vào đâu

những bếp lửa. cháy. quạnh quẽ

tàn. mùa đông

đi cho hết. một ngày. nắng

rồi tan vào. đêm

sâu. tận cùng là. bóng biển

hong. khổ lụy. từ vọng âm

ôi. tháng tư

ôi. biển mặn

tiếng hát nào. ray rức

những cuộc t́nh. ở lại

mỏi. cả buổi chiều. đứng gió

dăy nhà. mái tôn. buồn. trơ dáng

có khi mưa. lây lất. cả tuần

người. giữ lại. ngày tháng cũ

có t́m. ra

thân quen

nước. c̣n xuôi. ḍng

ôi tháng. tư

ôi vẫn. xa lạ

 

đài sử

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

© gio-o.com 2017