đ�i s

 

click

 

t�i. click v�o. đ�i mắt

đ�ng lại. v� mở. ra

những u nh�n. cũ. kỹ

t�i. click v�o. đ�i tay

hững hờ. d�i năm. ng�n

xoa xoa gương. b�ng. m�nh

click v�o. dương cầm. cũ

nốt nhạc. rẫy bụi. hong

những cung trầm. r�n. xiết

t�i. click v�o. nơi cũ

d�ng người. gầy. hao hao

lao xao. trong. đ�i mắt

trắng. trời m�a. m�y di

 

ngm. li

 

đ�m lửa. ma. trơi ng�y. huyễn

kh�ng. c�n tiếng. n�i

bất cẩn. đi. v�o ph�a trong

khấn. v�i những điều. nọc độc

khởi đầu. tự một d�ng. m�u

tiếng. m� bay. thật xa

lời cầu. tr�n th�p. chu�ng

d�ng dằng. qua. lại

valentine. vỡ hai. nửa

vu quy. tr�n h�nh tinh. lạ

chiều. ngậm. lời

đi. v�o đ�m. t�n h�n

 

 

k mang. ti

 

đi. mau

kẻ mang. tội

những. vi�n đạn đi. trước

ghim. v�o lồng ngực. vết thủng

m�u. quyện bầm

kẻ mang. tội

giọt nước. mắt c�n. một ng�y

chưa. chưa về. kh�ng bao giờ. về

nh�n. hướng mặt trời. mọc

v� ngắm. trăng mộng ủng. ph�a sau

bản c�o trạng. d�i như một. d�ng s�ng

kẻ mang. tội

miệng. người quan t�a. khạc ra. vi�n đạn

thủng. kh�ng gian chạy. suốt

tỵ nạn. t�m hồn

hai bờ. lở. hai bờ. xa

dần xa. thật xa

kẻ mang. tội

linh hồn. tấy mủ

cạn. nhẵn. những giấc mơ

thả v�o. con thuyền. giấy

hướng. ra biển

v� mang. vết thủng

đi m�i

 

đ�i s

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

�gio-o.com 2011