���������������

 

đ�i �sử

 

hương. con g�i

 

viết cho con g�i

 

v�ng b�. l�n l�. n�u

b�. l�n c�y. c�i hoa đợi. đắng

nắng. lười. nhấp m�i

c�i cello. thẳng đứng

rền lời. bắt đầu cho. một m�a thu

lơ ngơ. c�i ng�ng nguẩy. tr�n

đầu ng�n ch�n. ballet

v�ng quanh. đ� c�. những

buổi s�ng. như vậy. v�ng

n�u. cho m�a thu. sớm

dậy. đứa con g�i. lớn dần

r�ch toạt. những thổn thức

đi c�ng. với giấc mơ

rất nhẹ. rải đều. trong x�m. nhỏ

ch�t hương. con g�i

 

 

k� ức. t�i. m�u. kh�c

 

th�nh phố bạc. nh�u nắng. nhả nắng

đi. v�o buổi. chiều

nhả. những con người. lầm lũi

đường. viền. nối nhau. bao. bọc

th�nh phố. đi đều. cao ốc. chọc trời

đỏ ối. như m�u. vữa nhầy. những

xe cộ. qua. lại. inh ỏi

k�n. kh�ng gian bạc. m�u

hỗn độn. v� gi�n ra lần kh�n

những đường n�t. đậm. cầu kỳ

trang điểm. như khu�n mặt

buổi tối. s�n khấu bạc. nhau

tiếng. la � trong. qu�n

mắt. đậm m�u. ch�ng xuống

trong �nh đ�n. v�ng

tất cả. bị �p xuống. với

b�ng đen. v� những đốm. k� ức

lo� tr�n cao. m�u. nhạt

 

 

viết. hai

 

m�a thu với 55 độ về đ�m

m�a thu về đ�m th�ng ch�n

m�a thu về với ng�y 70 độ

m�a thu về với những con số

v� ở lại c�ng những con số như

vậy cho đến tận khi n�o?

m�a thu về với m�u v�ng. rồi đỏ ối. rồi n�u của l�.

m�a thu về trời se sẽ lạnh như người con g�i e d�.

m�a thu về trời kh�ng thường trong xanh nữa. cứ đ�n đục. trĩu những c�i buồn vớ vẩn .

m�a thu về. t�i ngồi đ�y viết th�m một lần cho c�i blog tr�n hai năm. một năm qua thật nhanh. trung b�nh một tuần một b�i thơ. vậy tổng cộng khỏang 52 b�i. kh�ng nhiều. chỉ những th�n quen thăm viếng.

ừ th� l� vậy.

kh�ng biết b�i thơ ở m�a n�o th� đẹp nhất? kh�ng biết b�i thơ c� lạnh hơn v�o m�a thu?

một đ�ng lại v� một mở ra v�o m�a thu thật vừa vặn.

lửa sẽ t� t�ch trong l� sưởi. ly rượu ch�m trong l�ng b�n tay. những b�i thơ cũ được đọc lại. vu�ng v� tr�n. một cảm ơn cho lần thứ hai. v� một lần nữa đ�ng lại.

 

đ�i �sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2011