photo: NAT@gio-o.com

 

 

đi s

 

 

nhn

 

 

mu cam. tươi rực rỡ. loang loang ng. nắng
lời. gi lơ thơ. ci lạnh. nhẹ trầm. ma thu
đọng. lại đi mắt. chạy. quanh quẩn
cuối gc. chiếc l
tm.
điều kỳ diệu. đổi. chiều
tm. lời ni. rớt xuống. tự đu
ma thu. v buổi sng
trống tri. lặng thinh. với mu. cam dầy. nắng
nghe. động đậy. chn nai. cung tiến
hng me. thưa dần. l. duy tn
cm dỗ. từng niềm. ring
rồi ma thu. mất khi. chiếc l. cuối
rơi

 

 

hacker

 

lẻn vo. lc hở. hang
chai bia. lạnh chuyện. ảo
ngn lẻ một. trưa chưa. ma mt
lưng phố. sũng nắng. bốc hơi
bp nhẹ. vo tri tim
nhịp đập. nhanh
m tri tim. sao em. biết
tri tim ti. với password. nhng nhằng
sao em vo. tự nhin
ở lại. với virus. tnh iu
tim. bp. mở. chỉ hnh. em
pop-up
sinh. tử lệnh. em đặt. theo hơi thở
ngay cả. trong giấc ngũ
bạn b. khng cập nhật. được khi cần
phone cp. chỉ ngng. em
sao lại iu. những virus
đến như vậy
em. hacker. tri tim. ti

 

đi s

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

gio-o.com 2010