đ�i sử

 

chương cuối

 

theo th�ng lệ hắn mở cửa

đ�n m�a thu lối cửa sau

khi nghe bước ch�n x�o xạc

của n�ng n�ng lu�n trang điểm

với những m�u sắc đậm với

giọng n�i sương kh�i n�ng đi

c�ng l� kh� v� ra về

khi trời đ� khuya với c�i

lạnh buốt da thịt con đường

m�n trắng mịn ph�a sau vầng

trăng khuyết soi hờ chỉ c�

như vậy m� hắn đợi n�ng

cả năm bởi khi n�ng đến

 

hắn sẽ được nghe chương cuối

của cuốn s�nh năm th�ng c�ng

tiếng chu�ng jingle bell của c�

b� trắng trinh m�a đ�ng

 

 

violin. Mưa

 

người con g�i. đi. dọc bờ.

những nốt nhạc. chảy. xuống

d�ng s�ng. cuộn. lũ

tiếng violin. nức nở. những gương mặt

v� hồn. nh�n. người biểu diễn. d�ng s�ng

ngừng. chảy. người con g�i. n�i. lời

từ biệt. con nước đi. xa

những nốt nhạc. chảy đều. xuống

d�ng s�ng. nốt nhạc m�u. ph� sa. những

thanh gỗ. tr�i nhanh. m�a n�y thật. xa

v� thật trống. những �m thanh. cuồn. đẩy

dồn. lồng ngực. gương mặt. nh�e

những nốt nhạc. tu�n theo l�ng. b�n tay

kh�n giả. nghẹn. chờ. tiếng violin. dứt

đ�i mắt. lặng. to�n th�n. rung rẩy

theo. từng ng�n tay. người con g�i

chỉ c�n. l� c�i b�ng. thật mờ

những nốt nhạc. tu�n. tr�n s�ng

người con g�i. ở. lại

nốt nhạc. cuối. vẩy l�n. người biểu diễn

th�ng tay. cuối đầu. v� tất cả. im lặng

kh�ng. ai muốn. nốt nhạc. cuối rơi

người con g�i. v�. giọt nước mắt. rơi

nh� h�t. vỡ. tiếng vỗ tay

người con g�i. vẫn một. m�nh

với d�ng s�ng. v� mưa. ng�y ngất

 

đ�i sử

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2011