đài sử

 

autumm. mask

 

 

mở cửa. lạnh. cóng


những đoá hoa. đã tàn. tự khi. nào

đêm. vô cùng

thu và. tháng mười

trống. rỗng

thả. nụ cười vào. đêm

giá như. cuộc sống

như. chiếc gối mềm. mại

đêm. không đáy

đặc quánh

màu sơn vàng. trên con đường. nhựa đen

họ. tranh cãi điều. vô nghĩa

mask che kín. những môi cười

những nhà tù. mới

cỏ. hoa cùng. mùa thu

tục huyền. với vàng úa

cô đơn giấu. mặt

vào thu

 

đài sử

10/2020