Nguyễn Thy Song Thanh

 

PHẨM PHỤC NO CHO LỊCH SỬ

 

 

Mặt trời, con mắt ngự sử

Biết tương tc

Khiển qun cờ nhn gian ty ci ty lc

Ban cho vạn vật sắc hương

Ban cho bầu trời cầu vồng

Những kẻ yu nhau ln cầu nui mộng tnh

Nhửng kẻ gian phi ln cầu đẻ lũ quỷ m binh

 

Quan ngự sử thiết kế

Phẩm phục cho cc đấng cai trị giang sơn

Hm qua , hm nay

Đạo đức no - lạc hậu đng triện anh minh

Đạo đức no - tiến bộ bị ghp tội khi qun

Tội biến chất tội dịch phương hướng

Đạo đức no minh triết ngoan cường

Lm ngi sao dẫn đường

Bất kể sống chết

 

Kẻ chp sử hiện đại tự vẽ ba đeo

Tự tạc tượng thờ lạy

Tm ng ngch m u ngoi ln đi chnh trị

Giả dạng cứu tinh ph php h phong hon vũ

Hm beo rắn rt su bọ đổ ni dấy cuộc điu linh

Thnh rồng bay rồng lượn

Bay lượn quẫy đạp tan hoang đất nước

Người ngủ đm nay

c mộng hm qua

Người ngủ đm nay

c mộng ngy mai

 

Sẽ c một ngy

Nhn dn nổi lửa mặt trời

Soi lịch sử

Đốt rụi phản nghịch cướp đoạt mưu m

Thiết kế lại phẩm phục từng đại kỳ

Khởi phục từ đương đại v hồn một bộ da kh

 


Nguyễn Thy Song Thanh

Feb.2017

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

gio-o.com 2017