Nguyễn Th�y Song Thanh

 

ĐIỀM TRIỆU. LỬA PHƯƠNG T�Y

 

 

Thuở trời đất m�ng m�ng cơn gi� bụi

Trong niềm đam m� �m u lửa nổi

Ch�ng phương phi trẻ trung mười bảy tuổi

Nắm vận mạng đế chế Roma

 

Mẹ ch�ng ho�ng hậu độc� �diệt vua

Đoạt ng�i b�u trao tay qu� tử

Nero kh�ng lửa

Ngọn th�c quyền lực th�nh thang chảy cuộn trong m�u

Bầu trời hoang tưởng rộn rạo tr�n từng nơ r�n n�o

T�m �c d� lạnh băng trơ cứng tim

Nghệ sĩ qu�i

Trở th�nh bạo ch�a

Mặc đồng phục h�a trang

H�t kh�c Sack of� Ilium

Nhảy m�a

Uốn ng�n tay vuốt ph�m đ�n lyre

Ực ực mật ngọt �m thanh khuya

Thần tr� m� man thống kho�i

Hừng hực c�ng s�ng lửa d�ng l�n tầng m�y

Tiển vong linh cổ th�nh r�ng r�ng ch�y

 

Biết bao ng�y đ�m lửa

Đỏ cơn m� say kẻ hủy diệt

Dựng trận lửa cổ đại . Bạo liệt

Dựng hạnh ph�c chập chờn trong tiếng d�n l�nh r�n van

 

Thời gian miễn ph�

Của nả mu�n d�n

N�m v�o x�y dựng lại m� cung

Nguy nga bậc nhất

 

Trận lửa xưa đ� t�n lạnh

V�ng son đ� phế t�ch

Những nấm mộ kinh th�nh tr�n cao xanh chưa tan

Chưa mờ phai k� ức

 

Lửa mới ầm ầm từ c�nh bạo loạn dấy l�n

D�n l�nh x� nhau chạy chạy chạy

Người th�n t�n nhất cũng bỏ rơi ch�ng trơ trọi

Năm cung điện ho�n tất

Cũng l� năm ch�ng� tự s�t

Lửa b�y giờ lừng lững đến cung son

Vuốt ve linh hồn tuyệt vọng vất vưởng �quanh �di thể đế vương

�lau kh� gi�ng m�u m� l�a uất rỉ

Ngai v�ng ch�u ngoc bập b�ng l�nh đ�nh

Với ng�n ngụt �kh�i tang thương�

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

March 21.2017

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2017