Di Chúc Cho Con
của Khê Kinh Kha

bấm vào đây nghe:


Di Chúc Cho Con, Thanh Thuý hát