KHÊ KINH KHA


bông giấy

 

 

hôm nay nhận được tin mày chết

mẹ mày nhận xác đem về chôn

tao không về được dự đám táng

tao ngắm ảnh mày mà phát điên

 

chẳng biết làm gì cho hết buồn

bày rượu bày cơm ra đầy bàn

nhìn cơm nhìn thịt tao chán ngấy

rượu thì tao tiếp mày mấy chum

 

chiến tranh, ơi hỡi một chiến tranh

tao thù tao ghét súng, đạn, bom

tao oán đến nỗi phải chửi tục

sao mày trẻ quá, chưa hai chục

còn mê dạo phố, mỗi khi về

còn mê con gái, mê uống rượu

chưa một lần yêu, chưa ước thề

 

sao mày chết vội như sương tan

bây giờ tao uống rượu một mình

nhớ mày tao chỉ biết gọi tên

nhớ mày tao nhớ hàng bông giấy

bông giấy nhà ai mày đã thương

bông giấy nhà ai chiều nay nở

nở một bông tươi, phải mày không?

 

mai mốt ai biết mày chết trận

đời như bông giấy nở rồi tàn

đời như bông giấy nở rồi tàn

 

 

Michigan-1969