Trn Viết Dũng

 

SINH LC MIN HY DIT

 

Những lọn củi ném vào lửa hội

hè bừng mắt hoang hờn thiêu cháy

mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung

tiếng trống dập dồn cơ bắp trai

Chăm thách thức thời gian sáng tạo

 

Ngón phù thủy dịu mềm cong che

vòm ngực bánh mật căng ham muốn

hà hơi vào tiếng kèn Sona

mời gọi vòng eo sinh nở lấp

lánh ánh bạc trên cổ tay xinh

 

Lửa vẫn cháy vẫn cháy nung gạch

đá Chăm thâm u vầng trán Guru

gợn sóng hoàng kim lặn vào hoa

văn ngẫu tượng ngợi ca sự hủy

diệt của lửa cháy lửa vẫn cháy

 

Gò đồi chiều đưa hương chiêm chiêm

dú dẻ bước chân trần chạm gót

đá ong u u tiếng kèn Sona tiễn

ma Hời chiều nhập nhoạng lên giàn

thiêu bằng chiếc lưỡi đỏ của lửa

 

Về đâu về đâu những linh hồn

năm sáu thế kỷ trước nhỏ giọt

nước mắt xuống đất cường toan lỗ

chỗ đá ong xứ sở như dấu

chỉ của tồn tại và đổ vỡ

 

Vẫn đồi chiều trên xứ sở đám

tang Kinh mang quan tài kẻ tranh

giành quyền lực hay tham lam vẫn

tiếng kèn Sona tiễn đưa ai oán

vào lòng đất đá ong…ong…ong.

 

Trần Viết Dũng

Dương Long 25.4.2011