Quảng Tánh Trần Cầm

 

 

tĩnh vật trầm tưphố giấy, đường quên, nhà nhiều số

chiều hạ nguyên

tĩnh vật trầm tư

hành, ng̣, chanh, ớt

hương nồng, chua, cay, đắng

cơi mông l(u)(ư)ng

thân ảo diệu vô thường

dang hạnh nguyện một thời thanh khiết

vai xăm màu huyết dụ

người nhập phù điêu

trên môi vương vấn gió ngược chiều

 

 

đồng vọng

 

đôi khi cất lời không bỏ dấu

cổ điển, cô điên, codeine

hạnh ngộ, hành ng̣

ngửa tay, ngứa tay, ngựa tây

không khác chút nào

lối vào, lôi vào, lội vào

dải ngân hà, ngàn sao sóng sánh

đêm dài, đường xa, hát khẽ                                    

lắng nghe đời đồng vọng

đầu nặng, chân nhẹQuảng Tánh Trần Cầm

 

NOV 2016

 

http://www.gio-o.com/Chung/QuangTanhTranCamGioToi.htm

 

© gio-o.com 2016