NGUYỄN TH�Y SONG THANH

ĐỨT THỞ HỒN GẦY


Gởi theo hương linh Vương T�n, người t�n Ngư
  1

  T�i l� con c�c. �Theo m�a l�n non gọi mưa

 

  Bất chợt một ng�y kh�ng m�a biển �m ru

  Con c� từ phương n�o tới nổi l�n c�i đầu

  X� x� gốc c�y rừng ngập mặn

  Giương v�y quay v�ng tr�n h�nh c�i nơm

 

  Bất chợt một ng�y kh�ng m�a biển l�n cơn

  Con c� rướn cao hơn s�ng nổi kh�c lưng

  Kỳ dựng đứng như sinh vi�n xuống đường thời biến loạn

  V�y v� kỳ v� đ�i mắt d� la c�n kh�n

 

  Bất chợt một ng�y kh�ng m�a con c� nổi ch�p đu�i

  Trời đất chỉ c�n biển

  V� con c�

  V� c�c t�i

 

 

  2

  Đu�i vẩy vỡ nước tung hưng phấn

  Nh�n kỹ kh�ng phải thuồng luồng bạch tuộc

  Kh�ng phải r�a biển c� voi

  Kh�ng phải ma gia hải m�

 

  Đ�ng l� nguy�n con c� gốc c�

 

 

  3

  B�n tay thẳng phất l�n như c� giương kỳ

  T�i vẫy ch�o hạnh ngộ

  Đ�i mắt c� s�ng l�n nụ lửa ấm

  Từ giếng lửa sinh tồn s�u thăm thẳm

  Cầm cự cơn lụi t�n trăm năm

  Đầu c� nhịp nhịp c�ng lớp lớp s�ng d�ng

  Hải hội linh đ�nh

  L�ng đại dương đang s�i sục �i t�nh

 

 

  4

  Đồng hồ c�t chảy trong t�i giấc thụy du

  Những hạt c�t khua t�c tắc t�nh y�u

  Chảy m�i biết đến bao giờ sa mạc cạn

  Một vệt c�t vừa tr�i đi c� đ� lặn

  S�u ng�n tr�ng

 

 

  5

  T�i gọi

  C� hỡi c� đừng một m�nh ra Biển Đ�ng*

  Ở đ� c� một mặt trời �c �n kh�ng đ�ng tin

  C�i mặt trời quỷ dữ sẽ thi�u hồn c� rụi

 

  T�i dặn

  C� hỡi c� kh�ng thể l�n bờ

  H�y ẩn s�u nơi hốc đảo

  Khổ luyện nội lực thần th�ng

  Vượt ải h�a rồng

 

 

  6

  C�i đồng hồ đ� chảy hết một bờ c�t Biển Đ�ng

  C� đ� h�a rồng

  L�n m�y

 

  T�i vẫn l� c�c

  Ngồi triền Trường Sơn thi�n thu gọi

  Mưa. Cho những c�nh đồng kh� nẻ

  Cho c�i l�ng h�o hon quạnh quẽ

  Đứt thở hồn gầy

  Tiếng gọi mưa th� lương thay tiếng kh�c t�nh mịt m� c�i ảo.

 

  nguyễn th�y song thanh

 

  *Trong cuốn Nguồn Gốc M� Lai Của D�n Tộc Việt Nam, t�c giả B�nh Nguy�n Lộc,trang 809,b�i thơ Chi�u Hồn của Tống Ngọc,B�nh Nguy�n Lộc chuyển ngữ c� c�u: Hồn hỡi hồn về đ�y đừng ra biển Đ�ng

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2015