NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

 

TẬP  VIẾT   EMAIL

 

 

Tập viết email

Nhện tập giăng tơ

Từng mẫu tự lụy từng dấu nét

Phép mầu nào bàn phím biết hát

Hai máy vợi xa thành cặp mộng mơ

Nhện chờ mối ai nhện ngừng giăng tơ

Ta chờ tin ai tào khê lững thững

Chênh chếch hư không một ngôi sao rụng

Lơ lững cuối trời một sợi tơ buông

Ngón t́nh trổ bông trong vườn hư ảo

T́nh lỡ bay xa vàng son áo năo

Ta gơ email buồn như làm thơ
Gơ đau tâm tư đau đến dại khờ

 

 

Nguyễn thùy song thanh

5.2014

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

 

© gio-o.com 2017