NGUYỄN THY SONG THANH

 

SỰ NGHIỆP

 

 

  L hạt gạo thất thểu 

  Hồn u m theo bầy gi u m

  Lưu vong m nhỏ lệ

  Đời như tan vỡ

 

  L cu thơ bị chn sống dưới tầng đ, cỏ

  Đ tảng đố kỵ

  Cỏ độc v sĩ 

  

  L nỗi đợi phục sinh trn nắm xương kh 

  Đ sẽ nt rục dưới vết chn chạy lửa m

  Cỏ chy bng

  Tro than s kể .

 

  2003

 

 

 

  MƯỜI DẤU CHN QUA

    

                       

  Sng thức lung linh chiều rng đỏ 

  Vươn tay nối ấm thn vườn xanh

  Sng thơ mộng uốn vng lưng phố

  t o Bạch Đằng quấn gt chn.

  

  Nhớ xưa Tao Đn vườn cổ tch

  Cy thị g thương c Tấm rơi

  Đm trẻ thin thần tranh nhau lượm

  Hương thị lẽ no giấu được ai.

 

  Ngoắt taxi.Passage Eden *

  Nhn ra thế giới cuối hnh lang

  Những Jim những B.B. đẹp lộng**

  Ti hoa bng vỡ thước phim vng.

 

  Sng bước mơ hồ vo Xun Thu***

  Mỗi người một gc đọc cẩu u

  Ra cửa tay thơm tay qu sch

  Thơ sầu trao khi chưa biết sầu.

 

  Trốn nắng trưa vo thương x Tax

  Một mnh v định bước chn ngoan

  Khng mua ngắm ngha lng dưng rỗng

  Rộn cht vui đn knh sng choang.

 

  T lụa bay tung rừng bướm trắng

  Chấp chới sn trường vỗ sng khơi  

  Tuổi ngọc Gia long hồn nhin gi

  Trống vang gin động thức tương lai.

 

  C c thiếu nữ qua Givral

  Hương vy tm tưởng hồn lan man 

  Văn nhn k giả trong ngoi nước

  Si sục u trầm nỗi chiến tranh.

 

  Qung trời thnh. Nh thờ Đức Ba

  Ngọn băng sơn hồng neo biển lửa

  Hải lưu người về mơ đất hứa

  Mun trng thing tắt ngọn phong ba.

   

  Si Gn thương biếc những hng me

  Chim chuyền trong l l phiu du

  Thi bay rớt đọng vng hin vắng

  Tn xanh xe thả bng thin thu.

 

  Trăm năm chng đến như mộng du

  Vo ra trận mạc mu đổi thơ.

     Ru đời ni phố tương tư phố

     Đời khp

     Hồn trầm

     Cỏ đ thu...

  

* Passage Eden : hng lang Eden (Quận 1). Cuối hnh lang l rạp chiếu phim Eden

** Jim/Jimmy : James Dean (1931-1955), sao điện ảnh Mỹ. B.B : Brigitte Bardot (1934- ) sao điện ảnh Php

*** Xun Thu (Albert Portage), tn một nh sch ngoại văn ở Si Gn

 

  2012

 

  (trch thi phẩm Cnh Cửa mới xuất bản, 10 .2014)

  

  nguyễn thy song thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

gio-o.com 2014