NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

 

ÔNG BÀ ÔNG VẢI

 

 

 

Mưa chi mưa hoài

Nẫu nà ruột gan

Tôi meo cho chàng

Rả rít sợi lan man

Không biết nhớ ông bà ông vải ǵ

Ôi chao là nhớ

 

Chàng  hồi âm ờ ờ

Mưa dầm khiến nhớ mông lung

Như “Tôi buồn không biết v́ sao tôi buồn”

 

Thật ngu như con chuồn chuồn

Chỉ biết bay vừa bay thấp bay cao

Không bay th́ sao

Ông bà ông vải của tôi là chàng

Có thứ gió mưa không xuống trần gian

 

2015

 

 

NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

© gio-o.com 2016