NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

những b�i cầu nguyện c�ng thời tiếng thở t�i

 

 

 

1

 

Con sơn ca kh�ng h�t.� Con sơn ca kh�c

Cầu cho người

Nhưng kẻ �c tham lam tham quyền tham nhũng

Từ hai con mắt đến  hai g�t ch�n

D�t d�y v�ng khảm đặc kim cương

Mắt mờ trẹo v�ng r�ng

Ch�n trĩu l� ngọc qu�

Tim phổi tr�n dầu kh�

Chảy d�ng m�u nhợn b�n lửa trơi

Thở m�i ga sặc h�i

T�i sản ngất ngất

L�ng tham tự động ni�m phong

Đ�ng lu�n ng� bu�n lậu giết người cướp của cướp rừng

   cướp n�i cướp biển

Cướp Biển Đ�ng

Cướp nước

Những kẻ d�m dục hừng hực cục lửa than đước

Bổng t� liệt xung năng t�nh dục

Hết phương hiếp d�m trụy lạc

Những đứa sản xuất thuốc nghiện gian tr�

Răng trổ ch�m ma t�y đ�

Kh�ng c�n c�i để nhai

T�c mọc rừng c�y c�ca c�y cần sa c�y anh t�c

Rễ cắm xuy�n nhức nhối �c lầy

Tuyệt nọc c�m dụ người kho�i lạc h�m hồ u m� tệ nạn bầy nhầy

NHỮNG QU�N KHỦNG BỐ T�N BẠO

L�c đập đầu người

Ch�nh �c n� ph�i ra đống d�i

T�a loi nhoi t�m cứt đ�i thịt �i của ch�a đảng n�

L�c cắt cỗ người

Đấng Ch� Cao của n� sẽ chặn n�  từ xa ngo�i cửa trời

Bằng thanh gươm khắc t�n đứa tr�m sỏ

Đ� hạ lệnh cho n�

 

 

 

2

 

T�i ngồi trong bụng c� *

Ăn năn khẩn cầu

Cầu cho t�m tr� t�i kh�ng phải u sầu

Kh�n ngoan như c�c qui luật thi�n nhi�n

Ngay thật như ch�n l� kh�ch quan

Học t�nh y�u thương của Đấng Cứu Thế

Ki�n cường như con c� hồi kh�ng thể tự vệ

Chiến thắng ngược gi�ng nước xiết sau qu�ng đời biển cả

   m�nh m�ng

Trở về nguồn nơi sinh ra sinh sản

Ki�u h�nh như như ngọn gi� trời sung m�n

Thổi hồn thơ t�i ngập lụt trần gian

Như hồn thơ Solomon

 

 

 

3

 

Người g�c Vườn Trần mở cổng

Giữa rừng hoa mai hoa đ�o

Cầu cho nh�n loại

Mọi người sẽ mời nhau

Tất cả ngọt lịm tr�n tr�i đất

Mật ong mật hoa mật tr�i

Tất cả hương say t�nh �i

Từ tr�i tim d�ng hiến thật th�

Một b�ng hoa nở v� một b�ng hoa

Mỗi người l� một bầu trời b�nh y�n

Che chở cho nhau

Rất hiền

 

 

nguyễn th�y song thanh

2014

 

*Kinh Th�nh ch�p: ti�n tri Jonah bị Ch�a phạt ở trong bụng một con c� lớn.Sau ba ng�y ba đ�m ăn năn cầu nguyện Jonah được Ch�a tha tội được con c� mửa  ra.

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

 

� gio-o.com 2014