tranh: lê nghĩa quang tuấn 

Nguyễn Thùy Song Thanh

 

LẠI THỬ NÓI VỀ THỜI GIAN. TÔI CÓ HAI

        NẤM MỒ

 

Tôi-đứa trẻ cao tuổi

Tự yểm hồn ḿnh

Như Tôn Ngộ Không bị lá bùa linh

Yểm giam ruột núi

Nh́n thời gian thảo khấu

Ào ào kéo qua

 

Thời-gian - tôi đội lốt con người

Không cần cậy nhờ triết thuyết

Định luật tự nhiên ai cũng biết

Thành trụ hoại diệt

 

Hôm qua tôi đă trông thấy nấm mộ tôi

Giữa cơi hoang vu tâm thức

 

Bia chú nơi an nghỉ kư ức

Nỗi trông chờ hạnh phúc có thật cơi trần gian

 

Không định luật tự nhiên nào hủy diệt được linh hồn

Linh hồn tôi mọc trên cánh đồng thời gian Thượng Đế

Chỉ có Hôm Nay. Vĩnh Cửu là Hôm Nay

 

Em yêu anh không quá khứ không tương lai

Yêu hết hạn kỳ này

Mịt mù hư ảo

Say đắm mộng mị

Thẫn thờ tương tư

Bỗng thấy cô đơn héo hắt

Và nước mắt

Và Thơ

 

Trong hiện tại tôi sẽ qua đời

Rất tự nhiên đến kỳ tận. Buông xuôi

Người ta sẽ mất đi một vuông đất trồng rau

Xây ngôi mộ

Xướng danh kẻ chết vào nhà tù

Hoặc quăng vào lửa

Thi thể hóa bụi tro lang thang theo gió

Phiêu linh đại dương u mê

 

Linh hồn tôi là của ThượngĐế ban cho

Thượng Đế định liệu

Thời điểm sau Hiện Tại Thơ.

 

 nguyễn thùy song thanh

 6.2015

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

© gio-o.com 2015