photo: NAT @gio-o.com

 

 

 

NGUYỄN THÙY SONG THANH 

 

 

 

Huyển 3 – CHIA LY MẤY CƠI

 

 

 Anh đi qua trần thế

 phiêu du càn khôn

 hạt bụi nào hạt bụi hân hoan

 tro than thân xác là phượng hoàng t́nh yêu

 bay qua mộ địa

 

 Ḍ la được ǵ

 sáng tạo được ǵ

 xây dựng được ǵ

 nắm níu được ǵ

 một đời hư không

 thương cơi đất trải hết t́nh nồng

 yêu cơi t́nh ngấm tận hồn sâu

 những cánh môi khô chưa hề chạm nhau

 tuổi chiều hôm t́nh yêu chợt thức

 sẽ là phút giây tận thế huyền hoặc

 rúng động hai trái tim có một ngàn tâm thất

 rúng động hai trái tim có một ngàn đôi mắt

tàng dung và ngắm ngợi trần gian

 

 Nỗi sợ hăi nào

 quyền lực tâm linh nào

 hay bản thân ta ướp tẩm mấy tầng văn hóa tự hủy diệt

 can ngăn t́nh yêu

 mờ mờ nhân ảnh

 tiên tri mù điếc lửa thiêu

 không đoán nổi tin tang trắng cơi

 

 C̣n ǵ cho linh hồn ta cô đơn vời vợi

 bao nhiêu lần nhớ điên cuồng tức tưởi

 bao nhiêu lần lặng lẽ giọt bi ai.

 

nguyễn thùy song thanh

 4/2016

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

© gio-o.com 2016