photo: NAT @gio-o.com

 


 

NGUYỄN THÙY SONG THANH 

 

 

 

Huyển 2 - TRÊN MUÔN TRÙNG SÓNG

 

 

 Khi em hai mươi tuổi

 chúng ta hai tinh cầu lẻ loi mịt mù quỹ đạo

 nhưng trong hồng hoang

 anh đă yêu em

những ḍng thơ huyền mây cứng đá mềm

tuôn ra từ khe nứt bầu trời

 thoát đi từ những khuỷu thời gian

 thơ nẩy hy vọng mầm

 đâm ư tưởng đọt

 chúm nụ t́nh phơn phớt

 

 Anh đă yêu em

 những dấu chấm những dấu phết

 rớt hồn nhiên

 vào cơi bâng quơ

 ứ ắp mây xám nắng hồng tuổi trẻ

 chiến tranh đánh đọ cùng mộng mơ

 

 Anh đă yêu em

 yêu một cái tên

 hành tung sử tịch mật

 là Thị nữ hay Văn nam

 nhẹ nhàng như bóng nắng qua thềm

 

 Giữa rừng cây

 hoa dữ cỏ độc tư bề

 cây anh ngất ngây gió

 hướng ra trăm phương mặt trời chói rỡ

 hoài vọng một phương lịch sử

 xuống đông tịnh lên đoài tan

 quyền lực truyền thông

 trên mặt phẳng ngữ âm câm lặng giấy

 trên lửng lơ lưới mạng dọc ngang

 phương phi ước vọng

 tự do ngôn luận tung cánh phượng hoàng

 đốt lửa thiêu thi thể giáo điều mẫu mă

 ngục tù sá kể

 

 Mấy mươi năm sau đại nạn tháng tư

 anh vẫn chưa gặp em

 vẫn yêu em tận t́nh chữ nghĩa

 như vẫn nồng nàn sự nghiệp

 trên muôn trùng sóng vỗ.

 

nguyễn thùy song thanh

 4/2016

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

© gio-o.com 2016