NGUYỄN TH�Y SONG THANH 

 

Huyển 1 �- �TINH KH�I V� MỊT M�

 

 

 Nếu như khi mới mười tuổi

 anh đ� biết y�u em

 hai tuổi - tắm xối tắm mưa tắm v�i sen

 thi�n thần nhỏ kh�ng cần quần �o

 

 Anh phải c�ng em

 hạt sương tr�n l�

 bềnh bồng tinh kh�i

 qua vũng nước t� đọng hơi thở ung �i

 mặt trời chương s�nh

 mặt trăng �ng thủy

 về m�i nh� r�u phong tuổi nhỏ

 

 Anh phải dỗ em c�y đa ch� cuội

 nắm kẹo b�n bon khi em kh�c dỗi

 anh ngồi b�n - đặt b�n tay so�i ca l�n

 vầng tr�n em s�i

 ui, sốt nặng rồi

 c�i nh�i mũi đinh xuy�n mạch tim c�u n�i

 

 Anh phải bế em l�n b�n học

 cho ngồi nghịch ngoẹt

 rồi mải m� với những con số thập th�

 những b�i to�n đố ầu ơ

 khi em mắc-mắc

 anh kh�ng kịp thả em xuống đất

 em sợ g� m� kh�ng t�

 pipi sẽ cuốn phăng những con số

 v� những b�i to�n đố ng�y ng�

 ra ng�n tr�ng

 m�nh m�ng h�a kiếp

 

 Anh sẽ l�m g�

 sẽ l�m sao

 những th�ng năm d�i kế tiếp

 những con số trợn trừng

 những b�i to�n hắc �m y�u tinh

 đang nổi tr�i mịt m�

 chập ch�ng tr�n s�ng thi�n thu

 

 nguyễn th�y song thanh

 4/2016

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2016