http://thegioif5.com/

 

 

nguyễn th�y song thanh

 

ĐIỀU C�N LẠI

 

Tặng chị Th�i Thanh

C�m ơn tiếng h�t m� hoặc đất trời

 

 

H�y h�t l�n em

Tự họa ch�n phương đời m�nh

Tụng ca s�ng n�i

Điều trần dự cảm trước nh�n gian

 

Tiếng h�t em v�t l�n trời cao

Rụng xuống vực s�u

Dội v�o v�ch đ� rền thi�n lũng

 

Giọng h�t em tự do v� b� ẩn

Như� giọt mật ngọt

Như ngụm men say

Như chen đắng

Hiển thị sầu bi dung nhan

Trầm ẩn b�nh y�n nữ th�nh

 

H�t l�n em - h�y h�t

Ta nghe đau khổ rất xa x�i

M� rất thật

Hạnh ph�c rất thật m� rất xa x�i

Hồn ch�ng v� giọt lệ sắp ứa ra

Ứa ra những mong chờ bất tận

Những buồn b� truyền kiếp

Những kh�c cười thi�n thu

V� em - mơ hồ xa vắng

Mơ hồ gần gặn.

 

H�t nữa đi em

Một mai em ra đi

Đi về đất đi về trời

Giọng h�t em c�n lại ch�t g�

Lẫn khuất trong m� mịt

Những ng�n dặm nước non

Những trăm năm phận người

L� em - v� ta

Điều c� thật.�

 

 

2001

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2014