NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

 

NHỮNG NGƯỜI Đ�N B� BIỂN

 

 

1

 

HỒN TREO CỘT BUỒM*

 

 

Người đ�n b� đ� giương tai nghe gi� h�

Lao tạt xuống đồi dương

Chị trợn mắt ng� xuy�n s�ng biển hung hăng

Tung bờm nước trắng x�a

Bầy ngựa chứng  cất m�nh qua v�ch đ�

Ộc nước tr�n bờ

Mưa gi�ng chụp lưới bạc l�n tấm th�n sũng lạnh củi kh�

Chị qu�n cơn đi�n biển dữ

Ph�ng nỗi kinh h�i theo cột buồm truyền thống mịt m�

Treo hồn m�nh l�n đ�

Quăng quật c�ng s�ng khơi cuồng nộ

Kh�ng biết rằng chồng chị**

S�u dưới lớp lớp ng�n tr�ng

Th�n x�c đ� v�i ch�n

Hồn đ� l�a xa cột buồm...

 

 

 

 

2

 

981***

 

 

Những vọng �m trộn s�ng phẩn nộ

Chị nghe

981 kh�ng l� con số

L� một nước lớn x�m nhập hải phận một nước nhỏ

H�t sinh kh� h�t m�u r�ng Việt Nam đất tổ

Con t�u của chị- gia sản mưu sinh****

Đứa con cưng duy nhất

Bị h�ch đ�m truy s�t

V� tội b�m trụ thềm nh� m�nh

Mối hận truyền kiếp b�ng l�n

Chị đặt v�o nh� bảo t�ng Ho�ng Sa con t�u tử thương

Biểu tượng nhắc nhớ nỗi nhục ng�n năm cũ

Cảnh b�o quốc nạn x�m lăng

Cảnh b�o ng�n năm n� lệ mới .

 

 

 

 

3

 

NHAN SẮC BIỂN

 

 

Gi� c�t x� r�ch r�m mi nhung

X�m thực l�n thu thủy

Khuấy ngầu thủy tinh thể

C�n đ�u long lanh

Nắng ch�t mặn un đốt da kh� hanh

Tay thon - lưới c�o cứa cắt

Sần s�i da c�c

�i người đ�n b� biển 

C�n lại n�t đẹp ki�n cường gai g�c

T�t cạn biển đ�ng c�ng chồng săn c� nu�i con.

 

Người đ�n �ng biển thức ngủ c�ng trời biển m�nh m�ng

Y�u vợ m�nh - rặng san h� ẩn t�ch

Th�ch thức l�ng đại dương

Mỗi ng�y trổ th�m sắc lung linh

Th�m hoa kỳ hương

 

Người phụ nữ biển

L�ng d�ng hiến

Tay lao động

V� chắc eo thon

�m điếng ngư trường bờ h�ng đất nước

Đ�u cần tấn phong hoa hậu

Nhan sắc hải tần

Những c�ng ch�a d�ng d�i Lạc Long Qu�n.

 

 

nguyễn th�y song thanh

 

11.2014

 

 

 

* Ca dao :

   Ph� Y�n :  Lấy chồng Ph� Cốc em theo

                    Lấy chồng Mỹ � hồn treo cột buồm.

   L� Sơn :    Lấy chồng nghề ruộng em theo

                    Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm.

**Năm 2008 b�o Chan Chu Ho�nh h�nh biển đ�ng bắc Việt Nam cướp sinh mạng của gần 100 ngư d�n tr�n biển

*** Ng�y 2.5.2014, Trung Quốc hạ đặt tr�i  ph�p gi�n khoan hải dương 981 xuống hải phận Việt Nam khai th�c dầu kh�,truy diệt th� bạo hoạt động của t�u đ�nh c� Việt Nam

**** Chị Nguyễn thị Như Hoa, chủ nh�n con t�u DNA 90152 bị t�u Trung Quốc truy k�ch đ�m ch�m ng�y 26.5.2014, tr�n biển Việt Nam.

 

 

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

 

� gio-o.com 2014